Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of supercritical fluids in technologies of manufacturing of biomedical products

Klaudia Justyna Wrzępska

Abstract

The chemical substances occur in the form of supercritical fluids when the temperature and pressure are above the critical parameters. Supercritical carbon dioxide is used in technologies for biomedical products manufacturing. It enables production of solid powders, which are used as drugs, as well as production of biodegradable, polymeric, three-dimensional structures called scaffolds. These products, because of their characteristic application, must be sanitary and their structure must be homogenous. The aim of this work was analysis of the methods using supercritical fluids to biomedical product manufacturing: RESS (Rapid Expansion of Supercritical Fluids, PGSS (Particles from Gas Saturated Solution), SAS (Supercritical Antisolvent), SEDS (Supercritical Enhanced Dispersion by Supercritical Fluids). It was also presented phase inversion and gas foaming. In this work properties of supercritical fluids were presented, the usability of mentioned methods was proven and the influence of operating parameters on the properties of obtained products was described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Justyna Wrzępska (FCPE) Klaudia Justyna Wrzępska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Zastosowanie płynów w stanie nadkrytycznym w technologiach wytwarzania produktów biomedycznych
Supervisor
Marek Henczka (FCPE/DCRED) Marek Henczka,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
44
Internal identifier
DICHP-2485
Reviewers
Marek Henczka (FCPE/DCRED) Marek Henczka,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Anna Adach (FCPE/DPKT) Anna Adach,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
płyny w stanie nadkrytycznym, inżynieria tkankowa, rusztowania kostne, spienianie polimeru, formowanie cząstek stałych
Keywords in English
supercritical fluids, tissue engineering, scaffolds, gas foaming, particle formation
Abstract in Polish
Związki chemiczne występują w postaci płynów w stanie nadkrytycznym gdy wartości temperatury i ciśnienia przekraczają wartości parametrów krytycznych. Dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym stosowany jest w technologiach wytwarzania produktów biomedycznych. Umożliwia on produkcję proszków, stosowanych jako leki, oraz biodegradowalnych polimerowych struktur trójwymiarowych, tzw. rusztowań kostnych. Produkty te ze względu na swoje zastosowanie charakteryzują się czystością i jednorodną strukturą. Celem pracy była analiza metod wykorzystujących płyny w stanie nadkrytycznym do wytwarzania farmaceutyków stałych: RESS (Rapid Expansion of Supercritical Fluids), PGSS (Particles from Gas Saturated Solution), SAS (Supercritical Antisolvent) oraz SEDS (Supercritical Enhanced Dispersion by Supercritical Fluids). Omówiono również zastosowanie płynów w stanie nadkrytycznym do wytwarzania rusztowań kostnych metodami spieniania polimeru oraz inwersji faz. Scharakteryzowano także własności płynów w stanie nadkrytycznym, wykazano użyteczność omawianych technik oraz opisano wpływ parametrów operacyjnych na właściwości uzyskiwanych produktów.
File
  • File: 1
    253351 Klaudia Wrzępska - Zastosowanie płynów w stanie nadkrytycznym w technologiach wytwarzania produktów biomedycznych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8606

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6f33a3d7434e42df8ec325688f72dbee/
URN
urn:pw-repo:WUT6f33a3d7434e42df8ec325688f72dbee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page