Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Methods of tuning PID controllers using various estimators

Bartosz Filip Rajkowski

Abstract

The purpose of the thesis is testing the impact of using various estimators for different PID structures on quality of regulation. The thesis includes basic PID structures in series and paraller variants as well as enhancements of the PID architecture: derivative filters, derivative of the measured output and setpoint weighting. Taken into consideration are following estimators: MSE, IAE, Median and robust M-estimator of scale. The thesis describes simulation’s environment created in Matlab software and worked out procedure of optimizing controllers parameters. Every PID structure is tuned using all of the four estimators. In the next part all structures are compared. The effectiveness of using different estimators for all of the structures is shown in this part as well. Finally, all of the work is summarised and the conclusion is made from tests results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Filip Rajkowski (FEIT/AK) Bartosz Filip Rajkowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Metody strojenia regulatorów PID dla różnych wskaźników jakości
Supervisor
Paweł Domański (FEIT/AK) Paweł Domański,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sebastian Plamowski (FEIT/AK) Sebastian Plamowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Paweł Domański (FEIT/AK) Paweł Domański,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
automatyka, PID, wskaźniki jakości, regulatory, optymalizacja, sterowanie, Matlab, Simulink, model układu chłodniczego
Keywords in English
automatics, PID, estimators, controllers, optimization, regulation, Matlab, Simulink, cooling system
Abstract in Polish
Celem pracy jest zbadanie wpływu na jakość regulacji zastosowania różnych wskaźników jakości przy wyznaczaniu parametrów dla różnorodnych struktur regulatorów PID. Uwzględnione są zarówno podstawowe formy PID w wersjach szeregowych i równoległych, a także rozszerzenia tej architektury: filtracja różniczkowania, różniczkowanie wyjścia oraz ważenie wartości zadanej. Badane wskaźniki to MSE, IAE, mediana oraz odporny M-estymator skali. W pracy opisane jest środowisko symulacyjne zrealizowane w pakiecie Matlab oraz opracowana procedura optymalizacji parametrów. Każda ze struktur jest nastrojona przy użyciu każdego ze wskaźników, ale także są one między sobą według nich porównywane. W dalszej części zostało przedstawione porównanie struktur między sobą oraz zestawienie skuteczności wskaźników. Na koniec pojawia się podsumowanie wykonanej pracy oraz próba wyciągnięcia wniosku z przeprowadzonych eksperymentów.
File
  • File: 1
    278517-Bartosz_Rajkowski-Metody_strojenia_regulatorów_PID_dla_różnych_wskaźników_jakości.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31887

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6f2f8128a8cc466e81ff7c06c44626ee/
URN
urn:pw-repo:WUT6f2f8128a8cc466e81ff7c06c44626ee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page