Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Using solar radiation analysis in spatial planning

Agnieszka Piotruk

Abstract

This thesis covers issues concerning the solar radiation analysis and the possibilities of using them in the spatial planning. The main aim of this work is to conduct the solar radiation analysis bearing a significant meaning from the urban and spatial planner point of view. A research was conducted in the ArcGIS software using data collected with airborne laser scanning. The area of analysis is a region located in the Bielany district of the capital city of Warsaw. This thesis presents the solar radiation issue in the broad meaning. The author focuses not only on the basic information on the solar irradiance but include also urban documents concerning the irradiance issues as well as the relation between the sun effects and the spatial planning. All data used in this thesis and the software being a tool in presented analysis were described in great details. The practical part of this diploma thesis contains the description of the particular stages of the work, the researches results and the preliminary summary. Most analysis are aimed to check the possibility of airborne laser scanning data in verification of the binding legal provisions. The activities conducted within this thesis show the usefulness of the used data as well as the the GIS software in spatial analysis, while the received results provide useful information which can be applied in the spatial planning process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Piotruk (FGC) Agnieszka Piotruk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wykorzystanie analizy nasłonecznienia w planowaniu przestrzennym
Supervisor
Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
analiza nasłonecznienia, planowanie przestrzenne, lotnicze skanowanie laserowe
Keywords in English
solar radiation analysis, spatial planning, airborne laser scanning
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa opisuje zagadnienia dotyczące analiz promieniowania słonecznego oraz możliwości ich zastosowania w planowaniu przestrzennym. Głównym celem pracy było wykonanie, istotnych z punktu widzenia urbanisty – planisty przestrzennego, analiz nasłonecznienia. Wszystkie badania przeprowadzono w oprogramowaniu ArcGIS na podstawie danych pozyskanych za pomocą lotniczego skanowania laserowego. Obszarem analiz jest teren położony w dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy. W pracy poruszono tematykę nasłonecznienia w szeroko rozumianym zakresie. Omówiono podstawowe informacje o promieniowaniu słonecznym, przytoczono dokumenty urbanistyczne dotyczące kwestii nasłonecznienia oraz związku pomiędzy oddziaływaniem słońca, a planowaniem przestrzennym. Szczegółowo opisano dane oraz oprogramowanie umożliwiające wykonanie wyżej wymienionych analiz. W części praktycznej zawarto opis kolejnych etapów pracy inżynierskiej, przedstawienie wyników i wstępne podsumowanie poszczególnych badań. Założenie większości analiz stanowi sprawdzenie możliwości weryfikacji zapisów obowiązujących przepisów prawnych. Zrealizowane w ramach niniejszej pracy dyplomowej działania ukazują przydatność zastosowanych danych oraz oprogramowania w analizach przestrzennych, a otrzymane wyniki dostarczają użyteczną informację, która może być przydatna w procesie planowania przestrzennego.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa Piotruk Agnieszka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4398

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6ef30b4482904c26bb5cd8e53079dc84/
URN
urn:pw-repo:WUT6ef30b4482904c26bb5cd8e53079dc84

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page