Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of a reinforced concrete structure for a residential building in Grójec

Tomasz Sebastian Sotek

Abstract

The purpose of this engineering thesis is the structural design of a multi-family residential building based on the design by the architecture office ATI Architektura Technika Inwestycje Sp. z o. o. The construction work was designed as a reinforced concrete structure for a five-storey building with underground garages. The building is set on the foundation plate and the main supporting structure are floors, posts and walls. Presented in the first point of the thesis are the characteristics of a reinforced concrete structure for the building, next there is a technical description of the design house. In the next part, there is a calculation of selected structural elements for preparation of technical drawings. The thesis also contains a BIOZ information, construction and commissioning requirements wording. For the purposes of the thesis a calculation was performed of the main structural elements: the floor slab, the foundation plate, post and staircase. All calculations were done on the basis of the relevant standards. The floor slab and the foundation plate were dimensioned with the programme Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015. I also used the AutoCAD in order to do the construction drawings and the Halfen HDB programme to calculate the punching shear reinforcement.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Sebastian Sotek (FCE) Tomasz Sebastian Sotek,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej w Grójcu
Supervisor
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4267
Reviewers
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
budynek, stop, płyta, słup, schody, żelbet
Keywords in English
building, floor, slab, post, staircase, reinforced concrete
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest wykonanie projektu konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na podstawie architektury autorstwa biura projektowego ATI Architektura Technika Inwestycje Sp. z o. o. Obiekt budowlany został zaprojektowany jako budynek pięciokondygnacyjny z garażem podziemnym o konstrukcji żelbetowej. Budynek posadowiony jest na płycie fundamentowej, a główną konstrukcję nośną stanowią stropy, słupy oraz ściany. W pierwszym punkcie pracy przedstawiono charakterystykę budynków o konstrukcji żelbetowej, następnie zamieszczono opis techniczny projektowanego budynku. W dalszej części wykonano obliczenia wybranych elementów konstrukcyjnych, na podstawie których sporządzono rysunki. Praca zawiera również informację BIOZ oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót żelbetowych. Na potrzeby pracy dyplomowej wykonano obliczenia głównych elementów konstrukcyjnych: płyty stropowej oraz fundamentowej, słupa i schodów. Wszystkie obliczenia zostały sporządzone w oparciu o odpowiednie normy. Płyta stropowa oraz fundamentowa zostały zwymiarowane przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015. Wykorzystano również program AutoCAD 2014 w celu wykonania rysunków konstrukcyjnych oraz program Halfen HDB na potrzeby obliczenia zbrojenia na przebicie.
File
  • File: 1
    praca inż-Sotek Tomasz-247439.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8882

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6ece2b1ffbcc42ecbc2b0df85e40db40/
URN
urn:pw-repo:WUT6ece2b1ffbcc42ecbc2b0df85e40db40

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page