Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design computer network for a company including network security

Przemysław Maciej Szymański

Abstract

The aim of the work is to design a computer network for a company including network security. It was assumed that the company is composed of headquarters and two branches located in different locations. All major resources are placed in headquarter, and access to them is provided by Internet connections using VPN tunnels. This work is divided into two parts. The first - theoretical - which describes some of the technologies, the second - practical - showing designed, functioning network.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Maciej Szymański (FEIT) Przemysław Maciej Szymański,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie projektu sieci komputerowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa sieciowego
Supervisor
Piotr Witoński (FEIT/MO) Piotr Witoński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Witoński (FEIT/MO) Piotr Witoński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
projekt sieci, sieć komputerowa, bezpieczeństwo sieci, VPN
Keywords in English
network design, computer network, network security, VPN
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaprojektowanie sieci komputerowej dla firmy z uwzględnieniem bezpieczeństwa sieciowego. Przyjęto, że firma składa się z centrali oraz dwóch oddziałów znajdujących się w różnych lokalizacjach. Wszystkie główne zasoby umieszczone są w centrali, a dostęp do nich zapewniony jest przez łącza internetowe za pomocą tuneli VPN. Niniejsza praca jest podzielona na dwie części. Pierwsza – teoretyczna – w której opisano wybrane technologie, druga – praktyczna – przedstawiająca zaprojektowaną, działającą sieć.
File
  • File: 1
    praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13801

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6ec08b0faab549aebdcc62d558163b26/
URN
urn:pw-repo:WUT6ec08b0faab549aebdcc62d558163b26

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page