Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the development rainwater in the sports center in Warsaw

Patryk Pławucki

Abstract

Przedmiotem pracy jest zaprojektowanie systemu służącego do przejęcia i zagospodarowania wód opadowych na terenie ośrodka sportowego w Warszawie przy ulicy Św. Urszuli Ledóchowskiej. Projekt obejmuje wykonanie drenażu boiska trawiastego, kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego boiska o nawierzchni poliuretanowej, wpustów parkingowych. Woda deszczowa będzie magazynowana w zbiornikach retencyjnych, a następnie wykorzystywana w celu nawadniania terenów zielonych na obszarze ośrodka sportowego. Praca składa się z opisu technicznego, obliczeń hydraulicznych, harmonogramu robót, informacji BIOZ, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz części rysunkowej.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Pławucki (FEE) Patryk Pławucki,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie ośrodka sportowego w Warszawie
Supervisor
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-11-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Machowska (FEE/DHEH) Agnieszka Machowska,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Zagospodarowanie wód opadowych, odwodnienia, kanalizacja deszczowa, drenaż, odwodnienie liniowe, wpusty parkingowe
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Patryk_Pławucki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14504

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6ea89b1e5cb547f088abb702ff21cef9/
URN
urn:pw-repo:WUT6ea89b1e5cb547f088abb702ff21cef9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page