Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

5 axis 3D printer with its concept of control

Brian Adrian Ndamira

Abstract

Topic of this thesis is extending the capabilities of FDM printer through design designing extruder with additional degrees of freedom. he first part of the work is devoted to the review of the state of the art and the main goals of the work. The designed extruder has to work in several configurations and allow printing in various planes. The next part presents a detailed description of the elements and more important calculations. Simulations and calculations concern the selection of engines, the strength of elements for vibrations and accelerations during movement and positioning accuracy. The last part of the work concerns conversions a standard G-code for working in a multi-axis printing system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Brian Adrian Ndamira (FPAE) Brian Adrian Ndamira,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Project 5 osiowej drukarki 3D wraz z koncepcją sterowania
Supervisor
Michał Kowalik (FPAE/IAAM) Michał Kowalik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
58 + zał.
Internal identifier
MEL; PD-4974
Reviewers
Michał Kowalik (FPAE/IAAM) Michał Kowalik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
druk 3D, wytwarzanie addytywne, maszyny wieloosiowe, G-code
Keywords in English
3D printing, additive manufacturing, multi axis machines, G-code
Abstract in Polish
Tematem tej pracy jest poszerzenie możliwości drukarek FDM poprzez projekt ekstrudera o dodatkowych 2 osiach obrotu. Pierwsza cześć pracy poświęcona jest przeglądowi stanu techniki oraz głównym celom pracy. Projektowany ekstrudera ma pracować w kilku konfiguracjach i pozwalać na druk w płaszczyznach nachylonych pod kątem ostrym do stołu. W kolejnej części przedstawiony jest szczegółowy opis elementów oraz ważniejsze obliczenia. Rachunki i symulacje dotyczą doboru silników, wytrzymałości elementów na drgania i przyspieszenia podczas ruchu oraz dokładności pozycjonowania. Ostatnia część pracy dotyczy konwersji standardowego G-code do pracy w wieloosiowym systemie druku.
File
  • File: 1
    BN_praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31428

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e9e69cd25bb4df497db5ca0e13eef82/
URN
urn:pw-repo:WUT6e9e69cd25bb4df497db5ca0e13eef82

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page