Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Numerical analysis of low Reynolds flow around the NACA 0012 airfoil

Antoni Grzegorz Wnorowski

Abstract

In the following thesis, an attempt was made to create a realistic simulation of airflow around the NACA 0012 airfoil under conditions typical for the flow of air on rotor blades mounted on a medium-sized drone. Lift and drag coefficients with a high degree of accuracy were sought to be obtained utilizing the following simulation software: Xflr5 and ANSYS Fluent. After drawing conclusions from flow visualizations from the latter software, a comparison between the results from both of the programs and between the experimental data for NACA 0012 airfoil was made. The data considered Reynolds’ number different from the one assumed at the beginning so separate simulations were made in both types of software. At the end, conclusions were drawn on the effects of using the NACA 0012 airfoil under assumed conditions, which considered the difference in the quality of the simulation results from both types of software, resulting from the character of the flow. In addition to this observations of the inside structure of the laminar separation bubble appearing in the ANSYS Fluent software simulations were made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Antoni Grzegorz Wnorowski (FPAE) Antoni Grzegorz Wnorowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Badania numeryczne przepływu wokół profilu NACA 0012 przy małej liczbie Reynoldsa
Supervisor
Rafał Dalewski (FPAE/IAAM) Rafał Dalewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-10-2019
Issue date (year)
2019
Pages
76
Internal identifier
MEL; PD-5277 (zastrzeżona)
Reviewers
Sławomir Kubacki (FPAE/IAAM) Sławomir Kubacki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Rafał Dalewski (FPAE/IAAM) Rafał Dalewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
niska liczba Reynoldsa, warstwa przyścienna, bąbel oderwania laminarnego, metoda panelowa, symulacja przepływu, modele turbulencji,
Keywords in English
low Reynolds number, boundary layer, laminar separation bubble, panel method, flow simulation, turbulence models,
Abstract in Polish
W niniejszej pracy podjęto próbę stworzenia realistycznej symulacji przepływu powietrza wokół profilu NACA 0012 przy typowych warunkach przepływu na łopacie wirnika drona średniej wielkości. Dążono do uzyskania możliwie dokładnych wartości współczynnika siły nośnej i oporu w programach: Xflr5 i ANSYS Fluent. Po wyciągnięciu wniosków z wizualizacji przepływu w drugim z programów, porównano wyniki otrzymane w każdym z nich z danymi doświadczalnymi dla profilu NACA 0012. Dane dotyczyły liczby Reynoldsa innej niż przyjęta na początku, więc przeprowadzono dla niej oddzielne symulacje w obydwu programach. Na koniec wyciągnięto wnioski na temat skutków użycia profilu NACA 0012 przy założonych warunkach, o różnicy jakości wyników symulacji z obydwu programów, wynikającej z charakteru przepływu. Zapisano też spostrzeżenia o strukturze wewnętrznej bąbla laminarnego pojawiającego się w symulacjach w programie ANSYS Fluent.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Antoni_Wnorowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35658

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e6db737a023450483a9dac266e389cc/
URN
urn:pw-repo:WUT6e6db737a023450483a9dac266e389cc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page