Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction of the device for carrier wave frequency measurements of the optical signal

Paweł Kasper Lesiak

Abstract

This thesis presents the process of designing and construction of self-made device used to measure carrier wave frequency of the optical signal. Role of the light in telecommunication as well as basic definitions for signals and theirs modulation were shown in the introduction. Then all electronic and optical elements used in device are described, that are photodetectors with emphasis on photodiode with its physical basics. Moreover operational amplifier plots and applications are featured. Lastly are shown microcontroller and algorithm which allows to accomplish the task given in thesis topic. What is more, thesis shows exact scheme of the device made from described elements. Next technical process is presented, which leads to the creation of working device. It composes of designing printed circuit board, crafting it through thermal transfer and etching as well as final installation. Furthermore used software is described. Last section presents a few test results taken for different optical sources using constructed device. They had been taken in order to determine the uncertainty of the installation, moreover they helped to create conclusions related to used elements, design solutions and implemented software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Kasper Lesiak (FP) Paweł Kasper Lesiak,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Budowa urządzenia do pomiaru częstotliwości nośnej sygnału optycznego
Supervisor
Filip A. Sala (FP/OPD) Filip A. Sala,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Filip A. Sala (FP/OPD) Filip A. Sala,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Marcin Bieda (FP/OPD) Marcin Bieda,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
transmisja danych, modulacja, fala nośna, fotodioda, wzmacniacz operacyjny, pomiar częstotliwości nośnej
Keywords in English
data transmission, modulation, the carrier wave, photodiode, operational amplifier, measuring the carrier frequency
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje proces zaprojektowania i konstrukcji urządzenia do pomiaru częstotliwości nośnej sygnałów optycznych. We wstępie zapoznajemy się z rolą światła w telekomunikacji oraz poznajemy podstawowe pojęcia z zakresu teorii sygnałów i modulacji. Kolejno przedstawiane są użyte w procesie projektowania elementy elektroniczne i optoelektroniczne. A mianowicie, w pracy znajdziemy opis fotodetektorów z naciskiem na fotodiodę wraz z fizycznymi podstawami jej działania. Następnie przechodzimy do deskrypcji wzmacniacza operacyjnego, jego charakterystyki oraz podstawowych zastosowań. Kolejną rzeczą jest przedstawienie użytego w konstrukcji mikrokontrolera wraz z opisem algorytmu pozwalającego na realizację zadania postawionego w temacie pracy. W pracy znajdziemy dokładny schemat opracowanego układu składającego się z opisanych elementów. Następną rzeczą będzie dokładne przedstawienie procesu technologicznego, który doprowadził do efektu końcowego czyli działającego urządzenia. Proces ten składa się z takich części jak zaprojektowanie obwodu drukowanego, wykonanie go po przez proces termotransferu i trawienia oraz montażu całości. Następnie zostanie opisane oprogramowanie na jakim działa zbudowane urządzenie. W ostatniej części pracy znajdujemy wykonane przy pomocy zbudowanego urządzenia pomiary dla różnych sygnałów optycznych. Stanowią one podstawę do określenia niepewności i wysunięcia wniosków na temat zastosowanych elementów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz napisanego oprogramowania.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10170

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e674133b146437988279c4b25844c04/
URN
urn:pw-repo:WUT6e674133b146437988279c4b25844c04

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page