Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of Prostate Cancer (PCa) Computer Aided Diagnosis (CAD) System Using DICOM Standard for Integration in the Hospital Information System Environment

Rafał Buzun, Łukasz Maciej Berwid

Abstract

The prostate is calculated from a formula that approximates the glandular shape of the ellipsoid. In the diploma thesis we present alternative methods of volume calculation, which can significantly improve the accuracy of calculations. The described system allows segmentation of images of the gland derived from imaging using the multiparameter magnetic resonance method and volume calculation based on segmentation masks. The tool has been prepared for integration with the hospital PACS system. In addition, a research database was created containing information on reference prostate volume values derived from estimation based on ultrasound imaging.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Buzun (FMIS) Rafał Buzun,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Łukasz Maciej Berwid (FMIS) Łukasz Maciej Berwid,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Implementacja aplikacji wspomagającej diagnostykę nowotworu prostaty, wykorzystującej standard DICOM do integracji z realnym systemem szpitalnym
Supervisor
Piotr Sobecki (FMIS) Piotr Sobecki,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Artur Przelaskowski (FMIS/DCSDCAM) Artur Przelaskowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Piotr Sobecki (FMIS) Piotr Sobecki,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Piotr Sobecki (FMIS) Piotr Sobecki,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Piotr Sobecki (FMIS) Piotr Sobecki,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
przetwarzanie obrazu, analiza danych, bioinformatyka
Keywords in English
image processing, data analysis, bioinformatics
Abstract in Polish
Obecnie prostata liczona jest ze wzoru, który aproksymuje kształt gruczołu elipsoidą. W pracy dyplomowej przedstawiamy alternatywne metody obliczania objętości, mogące znacząco poprawić dokładność obliczeń. Opisany system pozwala na segmentację obrazów gruczołu pochodzącego z obrazowania metodą multiparametrycznego rezonansu magnetycznego oraz obliczanie objętości na podstawie masek segmentacji. Narzędzie zostało przygotowane do integracji ze szpitalnym systemem PACS. Dodatkowo stworzona została baza badań zawierająca informacje o referencyjnych wartościach objętości gruczołu krokowego pochodzących z estymacji bazującej na obrazowaniu ultrasonografem.
File
  • File: 1
    Implementacja_aplikacji_wspomagającej_diagnostykę_nowotworu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 23336

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e60bc6cee0a4848a5a1063402248c25/
URN
urn:pw-repo:WUT6e60bc6cee0a4848a5a1063402248c25

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page