Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Combustion process in a compression ignition engine fueled with a mixture of CNG and hydrogen

Michał Sławiomir Zdyb

Abstract

In this thesis discussed combustion process of the Perkins 1104C-E44T diesel engine fueled with a mixture of CNG and hydrogen. Based on the literature data, the fuels used to power diesel engines were listed and described. The principle of the combustion process of an internal combustion engine was presented and the requirements for fuels intended for supplying diesel engines, including standards and emission of harmful substances, were briefly described. The dual-fuel engine designed to run on the HCNG fuel mixture was further characterized. The next part of the work describes the process of creating the Perkins 1104C-44T engine model in the Diesel-RK program. Step by step the method of introducing appropriate work parameters, methodology of conducting simulations and obtained results were discussed. The last part of the work presents a comparison of the results made in the simulation with the results obtained in empirical studies, aimed at checking the correctness of the obtained model. Further on, the results of the simulation of a compression ignition engine fueled with the HCNG mixture are discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Sławiomir Zdyb (FACME) Michał Sławiomir Zdyb,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Ocena procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym mieszaniną CNG i wodoru
Supervisor
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-12-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2264
Reviewers
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Silniki spalinowe, 2. Silnik o zapłonie samoczynnym, 3. Diesel-RK, 4. HCNG, 5. Badania symulacyjne
Keywords in English
1. Combustion engines, 2. Compression ignition engines, 3. Diesel-RK, 4. HCNG, 5. Simulation
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dyplomowej omówiono temat dotyczący oceny procesu spalania silnika Perkins 1104C-E44T o zapłonie samoczynnym zasilanego mieszaniną CNG i wodoru. Opierając się o dane literaturowe, zostały wymienione i opisane paliwa stosowane do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono zasadę procesu spalania silnika spalinowego i krótko opisano wymagania stawiane paliwom przeznaczonym do zasilania silników ZS z uwzględnieniem norm oraz emisji szkodliwych substancji. Dalej scharakteryzowano silnik zasilany dwupaliwowo, przeznaczony do pracy na mieszaninie paliwa HCNG. W kolejnej części pracy opisano proces tworzenia modelu silnika Perkins 1104C-44T w programie Diesel-RK. Omówiono krok po kroku sposób wprowadzania odpowiednich parametrów pracy, metodykę przeprowadzania symulacji oraz otrzymywanych wyników. Ostatnia część pracy przedstawia porównanie wyników dokonanych w symulacji z wynikami uzyskanymi w badaniach empirycznych, mające na celu sprawdzenie poprawności uzyskanego modelu. W dalszej części zostały omówione wyniki symulacji silnika o zapłonie samoczynnym zasilanym mieszaniną HCNG.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Michał_Zdyb.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36625

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e57e9e995904b929a63874a57c41f49/
URN
urn:pw-repo:WUT6e57e9e995904b929a63874a57c41f49

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page