Digital Library — Design and Implementation

Szymon Kołaczyński

Abstract

Nowadays, electronic carriers become more and more popular not only in the field of music or movies but also in books, magazines, articles and many more publications being already available not only as traditional paper format but digital one. Taking this into consideration and the fact of continuous growth of Internet accessibility we can observe increase of applicability of systems for digital libraries management. Digital libraries can be often found as the systems coexisting with their traditional counter parts and providing extensible functionalities such as search and remote items accessibility. The aim of our work is an Internet application for managing digital library designed for the purpose of describing and collecting diploma theses and providing search functionality. Implementation is based on ASP.NFT technology and Lucene library supplying full text search capabilities. First two chapters contain tools and technologies descriptions, existing solutions and examples, problems and appliance issues of digital libraries. Third chapter presents requirements, design solutions and assumptions of the system. Chapter four describes functional modules and implementation issues concerning this application.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Szymon Kołaczyński (FEIT / IN)
Szymon Kołaczyński,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishBiblioteka Cyfrowa
Supervisor Henryk Rybiński (FEIT / IN)
Henryk Rybiński,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languageen angielski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.1097
Keywords in Polishbiblioteka cyfrowa, lucene, wyszukiwanie pełnotekstowe
Keywords in Englishdigital library, lucene, full text search
Abstract in PolishObecnie coraz popularniejszymi nośnikami danych są nośniki elektroniczne, które znajdują zastosowanie nie tylko w dziedzinie muzyki czy filmu, ale również książek, czasopism, artykułów i wielu innych publikacji dostępnych już nie tylko w tradycyjnym papierowym formacie. W takiej sytuacji oraz w dobie ciągłego rozwoju Internetu i jego dostępności coraz większe zastosowanie znajdują aplikacje umożliwiające dostęp do elektronicznych zasobów i kolekcji zwanych bibliotekami cyfrowymi. Biblioteki cyfrowe, często jako instytucje działające przy istniejących już tradycyjnych bibliotekach, dają bardzo duże możliwości w zakresie wyszukiwania informacji i dostępu do oryginalnych źródeł, również zdalnie. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aplikacji internetowej do obsługi biblioteki cyfrowej umożliwiającej opis í kolekcjonowanie prac dyplomowych w obrębie uczelni oraz wyszukiwanie w zakresie skatalogowanych już prac. Realizacja naszego projektu opiera się na technologii internetowej ASP.NET oraz bibliotece Lucene dającej możliwość wyszukiwania w tekście prac dyplomowych znajdujących się w bibliotece. Część pierwsza i druga naszej pracy przedstawia opis narzędzi i wykorzystanych technologii, istniejące rozwiązania, problemy oraz zastosowania związane z bibliotekami cyfrowymi. W części trzeciej zawarte są wymagania, plany oraz założenia aplikacji jako biblioteki cyfrowej. Część czwarta przedstawia funkcjonalny opis wszystkich modułów aplikacji oraz zagadnienia dotyczące implementacji tego systemu.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?