Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sound synthesis in FPGA based on physical modelling of musical instruments

Aleksandra Teresa Kucharska

Abstract

The aim of the thesis is to create an FPGA-based system for real-time musical sound synthesis, using one of the methods of physical modelling of instruments. Generation of consecutive sound samples is based on proper mathematical equations. MIDI commands are used to control the device, which allows it to be applied as a sound module cooperating with MIDI controller or sequencer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Teresa Kucharska (FEIT) Aleksandra Teresa Kucharska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Synteza dźwięku muzycznego w układzie FPGA z wykorzystaniem fizycznego modelowania instrumentu
Supervisor
Wojciech Zabołotny (FEIT/PE) Wojciech Zabołotny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Jarosław Suchenek (FEIT/PE) Mariusz Jarosław Suchenek,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Wojciech Zabołotny (FEIT/PE) Wojciech Zabołotny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Synteza dźwięku muzycznego, fizyczne modelowanie instrumentów, FPGA, cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Keywords in English
Musical sound synthesis, physical modelling of instruments, FPGA, digital signal processing
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie systemu wykorzystującego układ FPGA, dokonującego syntezy dźwięku muzycznego w czasie rzeczywistym, z użyciem jednej z metod fizycznego modelowania instrumentów. Kolejne próbki dźwięku są generowane na podstawie odpowiednich równań. Urządzenie podlega sterowaniu za pomocą komend MIDI, co pozwala wykorzystać je jako rzeczywisty moduł brzmieniowy sterowany przez kontroler lub sekwencer MIDI.
File
  • File: 1
    Aleksandra Kucharska praca inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14013

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e208688eac44596bdffbadc178631ba/
URN
urn:pw-repo:WUT6e208688eac44596bdffbadc178631ba

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page