Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza zanieczyszczenia powietrza w pobliżu zakładów chemicznych na podstawie danych GIOŚ

Krzysztof Kamiński

Abstract

Part of the literature work is a literature study on the air ratio. In this part of the work the relationships that mainly complement the atmosphere have been presented. A large part of the work is devoted to getting acquainted with computational and measurement methods. In the next part of the work the experimental part, in the development of data due to the amount of available air, which means that there are many factors in the air. The final part of the work is the conclusions that have a reference to the conducted research. Proposals for changes, improvements or construction of new measurement stations closer to the chemical industry are also presented.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Krzysztof Kamiński (WBMiP) Krzysztof Kamiński Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Analiza zanieczyszczenia powietrza w pobliżu zakładów chemicznych na podstawie danych GIOŚ
Promotor
Małgorzata Petzel (WBMiP/ICh) Małgorzata Petzel Instytut Chemii (WBMiP/ICh)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Chemii (WBMiP/ICh)
Kierunek / specjalność studiów
, Technologia Chemiczna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
14-06-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Marzena Majzner (WBMiP/ICh) Marzena Majzner Instytut Chemii (WBMiP/ICh)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Małgorzata Petzel (WBMiP/ICh) Małgorzata Petzel Instytut Chemii (WBMiP/ICh)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
zanieczyszczenia powietrza, metody analizy, stacje pomiarowe
Słowa kluczowe w języku angielskim
air pollution, methods of analysis, measurement stations
Streszczenie w języku polskim
Część literaturowa pracy zawiera dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza, metod oznaczania poszczególnych zanieczyszczeń powietrza oraz źródeł ich powstawania. W tej części pracy zostały przedstawione związki, które w głównej mierze zanieczyszczają atmosferę. Znaczną część pracy poświęcono omówieniu metod jakimi się wykrywa i mierzy stężenie związków tworzących zanieczyszczenie powietrza w stacji pomiarowej. W kolejnej części pracy przedstawiono część doświadczalną, gdzie dzięki opracowaniu danych ze stacji pomiarowych można ocenić, jaki wpływ na jakość powietrza ma pobliski zakład produkcyjny przemysłu chemicznego oraz jak często dochodzi do zdarzeń, w których zanieczyszczenia powietrza znacząco przewyższają średni poziom. Ostatnią część pracy stanowią wnioski, które mają odwołanie do przeprowadzonych badań. W podsumowaniu są również zawarte propozycje zmian, udoskonaleń czy budowy nowych stacji pomiarowych bliżej przemysłu chemicznego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    268601_praca_dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 29963

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e09eae38f42487baf06ddb85207967c/
URN
urn:pw-repo:WUT6e09eae38f42487baf06ddb85207967c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony