Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of air pollution near chemical plants based on Chief Inspectorate of Environmental Protection data

Krzysztof Kamiński

Abstract

Part of the literature work is a literature study on the air ratio. In this part of the work the relationships that mainly complement the atmosphere have been presented. A large part of the work is devoted to getting acquainted with computational and measurement methods. In the next part of the work the experimental part, in the development of data due to the amount of available air, which means that there are many factors in the air. The final part of the work is the conclusions that have a reference to the conducted research. Proposals for changes, improvements or construction of new measurement stations closer to the chemical industry are also presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Kamiński (FCEMP) Krzysztof Kamiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza zanieczyszczenia powietrza w pobliżu zakładów chemicznych na podstawie danych GIOŚ
Supervisor
Małgorzata Petzel (FCEMP/IC) Małgorzata Petzel,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marzena Majzner (FCEMP/IC) Marzena Majzner,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Małgorzata Petzel (FCEMP/IC) Małgorzata Petzel,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
zanieczyszczenia powietrza, metody analizy, stacje pomiarowe
Keywords in English
air pollution, methods of analysis, measurement stations
Abstract in Polish
Część literaturowa pracy zawiera dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza, metod oznaczania poszczególnych zanieczyszczeń powietrza oraz źródeł ich powstawania. W tej części pracy zostały przedstawione związki, które w głównej mierze zanieczyszczają atmosferę. Znaczną część pracy poświęcono omówieniu metod jakimi się wykrywa i mierzy stężenie związków tworzących zanieczyszczenie powietrza w stacji pomiarowej. W kolejnej części pracy przedstawiono część doświadczalną, gdzie dzięki opracowaniu danych ze stacji pomiarowych można ocenić, jaki wpływ na jakość powietrza ma pobliski zakład produkcyjny przemysłu chemicznego oraz jak często dochodzi do zdarzeń, w których zanieczyszczenia powietrza znacząco przewyższają średni poziom. Ostatnią część pracy stanowią wnioski, które mają odwołanie do przeprowadzonych badań. W podsumowaniu są również zawarte propozycje zmian, udoskonaleń czy budowy nowych stacji pomiarowych bliżej przemysłu chemicznego.
File
  • File: 1
    268601_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29963

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6e09eae38f42487baf06ddb85207967c/
URN
urn:pw-repo:WUT6e09eae38f42487baf06ddb85207967c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page