Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geographical map editor using Ajax technology — online user collaboration

Mariusz Kostrzewa

Abstract

This paper is about Geographical Information Systems. It contents analysis of GJS, presents chosen examples of technologies, solutions and complete systems. It includes also description of designed and constructed by author complete example of OlS system, with has typical functionality and some new ideas for example asynchronous communication, concurrent editing map by many users, version control of map objects, features of users and common maps.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Kostrzewa (FEIT/ICS) Mariusz Kostrzewa,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Edytor map geograficznych online wykorzystujący technologie Ajax — współpraca wielu użytkowników
Supervisor
Piotr Gawrysiak (FEIT/ICS) Piotr Gawrysiak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000818
Keywords in Polish
system informacji geograficznej, OlS, aplikacja internetowa, aplikacj a wielowarstwowa, JavaScript, J2EE, XHTML, AJAX, komunikaej a asynchroniczna
Keywords in English
geographical information systems, OlS, web application, multi-layers application, JavaScript, J2EE, XHTML, AJAX, asynchronous communication
Abstract in Polish
Poniższa praca inżynierska dotyczy tematyki Systemów Informacji Geograficznej. Zawiera analizę zagadnienia wraz z przedstawieniem wybranych przykładów stosowanych w tej dziedzinie technologii, rozwiązań oraz całych systemów. Zawiera także opis zaprojektowanego i skonstruowanego przez autora systemu typu GIS. Zaproponowane rozwiązanie oprócz powszechnie spotykanych fünkcjonalności zawiera także mechanizm asynchronicznej komunikacji, równoczesnego edytowania mapy przez wielu użytkowników, wersjonowania oraz personalizacji obiektów mapy.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6dfb51f72c4a4ec584d2071510fc4e21/
URN
urn:pw-repo:WUT6dfb51f72c4a4ec584d2071510fc4e21

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page