Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of gesture-controlled application operated by MGC3130 device

Mirosław Kustra

Abstract

The following paper presents a project of using MGC3130 device to control an application based on an Application Programming Interface delivered by Microchip company. The project uses the mentioned device as a peripheral, which is connected to the PC computer via USB port. In order to extend the device functionality, three additional gestures were implemented, which are used to control the application. The application is a simple game fully contolled by the MGC3130 device. Additionally, the device principle of operation, architecture and information exchange schematics between PC and MGC3130 device are described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mirosław Kustra (FEIT) Mirosław Kustra,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Realizacja aplikacji sterowanej gestami obsługiwanej przy użyciu układu MGC3130
Supervisor
Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Microchip, gesty, usb, api, język C, biblioteka
Keywords in English
Microchip, gestures, usb, api, gestic, library
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia projekt wykorzystania układu MGC3130 do sterowania aplikacją opartą na programowalnym interfejsie aplikacji opracowanym przez firmę Microchip. Projekt wykorzystuje badany układ jako urządzenie peryferyjne podłączone do komputera PC za pośrednictwem portu USB. W celu rozbudowania funkcjonalności urządzenia, zaimplementowano trzy dodatkowe gesty wykorzystane do sterowania aplikacją użytkową. Jest ona prostą grą w całości obsługiwaną przy użyciu układu MGC3130. Dodatkowo omówiona została budowa i zasada działania układu oraz proces wymiany informacji pomiędzy urządzeniem hostującym a badanym układem.
File
  • File: 1
    Miroslaw_Kustra_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9966

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6dc4e6d74c3048c5b89a9bdaa8736579/
URN
urn:pw-repo:WUT6dc4e6d74c3048c5b89a9bdaa8736579

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page