Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Siberia as the economic base of the Russian Federation

Daniel Jastrzębski

Abstract

In my BA thesis I started with a discussion of the topic: "Siberia as the economic base of the Russian Federation." Chapters and their specifications are designed mainly as an analysis of the issues and their characteristics whereas for all the material gathered together it was used the synthesis. The essence of the raised issue is the position of Siberia in the economy of the Russian Federation over the centuries and its change under the influence of time and historical events. To fully illustrate moved topic I paid attention not only to the economic aspect but also in the context of geographical and geological. All conclusions are based on the historical and contemporary literature. In addition, I placed a piece of the history of the first Poles occurring in Siberia and their impact on the economic and cultural development described areas.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Daniel Jastrzębski (FASS) Daniel Jastrzębski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Syberia jako zaplecze gospodarcze federacji rosyjskiej
Supervisor
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Bogusław Kopka (FASS/DASMA) Bogusław Kopka,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Gaz ziemny, ropa naftowa, gospodarka, ekonomia, Syberia, Federacja Rosyjska, przemysł, złoża, wydobycie, produkcja
Keywords in English
Natural gas, petroleum, economy, Siberia, Russian Federation, industry, motherlode, mining, production
Abstract in Polish
W mojej pracy licencjackiej zająłem się omówieniem tematu: „Syberia jako zaplecze gospodarcze Federacji Rosyjskiej”. Rozdziały i ich specyfikacja są skonstruowane głównie jako analiza zagadnień oraz ich charakterystyka, natomiast do ujęcia zebranych materiałów w całość zastosowano syntezę. Istotę poruszanego tematu stanowi pozycja Syberii w gospodarce Federacji Rosyjskiej na przestrzeni dziejów i jej zmiana pod wpływem czasu i wydarzeń historycznych. Aby w pełni zobrazować poruszany temat zwróciłem uwagę nie tylko na aspekt gospodarczy ale również na kontekst geograficzny i geologiczny. Wszystkie wnioski oparte są o literaturę o tematyce historycznej i współczesnej. Ponad to w pracy umieściłem fragment historii pierwszych Polaków pojawiających się na Syberii oraz ich wpływ na rozwój ekonomiczny i kulturowy opisywanych terenów.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa Daniel Jastrzębski..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13295

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6db5d8cf3edc4abaa572c7651f844ced/
URN
urn:pw-repo:WUT6db5d8cf3edc4abaa572c7651f844ced

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page