Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Aplikacja mobilna do edycji katalogów do gier bitewnych w technologii Xamarin

Amadeusz Mikołaj Sadowski

Abstract

The main topic of this paper is presentation of work put into the engineering project. The project’s aim was to create a cross-platform (xplat) mobile app in Xamarin.Forms, which would allow editing wargame catalogues of BattleScribe format. The idea for filling this market gap came from the author himself, as it is a field known by him. The process description goes through all stages of mobile app development: from analysis of currently available solutions, trough data model design and UI inception, up to unit and beta testing. An important aspect of this work is that its result is open sourced and developed further by community. Major part of the effort was put into very scrupulous analysis of BattleScribe file format.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Amadeusz Mikołaj Sadowski (FEIT) Amadeusz Mikołaj Sadowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mobile application for editing wargame catalogues in Xamarin technology
Supervisor
Andrzej Zalewski (FEIT/AK) Andrzej Zalewski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Ratkowski (FEIT/AK) Andrzej Ratkowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Andrzej Zalewski (FEIT/AK) Andrzej Zalewski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja mobilna, Xamarin.Forms, międzyplatformowa, wieloplatformowa, Android, iOS, Windows Phone, BattleScribe, katalog, Politechnika Warszawska, gry bitewne, gry stołowe, figurki
Keywords in English
mobile app, Xamarin.Forms, cross-platform, xplat, Android, iOS, Windows Phone, BattleScribe, catalogue, Warsaw University of Technology, wargames, miniatures, tabletop
Abstract in Polish
Głównym tematem tej pracy jest zaprezentowanie pracy włożonej w projekt inżynierski. Celem projektu było stworzenie międzyplatformowej aplikacji mobilnej w Xamarin.Forms, która umożliwiłaby edycję katalogów formatu BattleScribe. Pomysł na wypełnienie tej pustej przestrzeni na rynku wyszedł od autora, jako że to pole jest mu bardzo dobrze znane. Proces jest opisany przez wszystkie stopnie rozwoju: od analizy dostępnych obecnie rozwiązań, przez projektowanie modelu i kreowanie UI, aż do testów jednostkowych i testów beta. Ważnym aspektem tej pracy jest udostępnienie jej wyniku w postaci oprogramowania open-source i przejęcie rozwoju tej aplikacji przez społeczność. Duża część wysiłku została włożona w bardzo skrupulatną analizę formatu plików BattleScribe.
File
  • File: 1
    Mobile application for editing catalogues in Xamarin.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10102

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6d98d9521dfd473abd0c97d538342200/
URN
urn:pw-repo:WUT6d98d9521dfd473abd0c97d538342200

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page