Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Badanie i optymalizacja syntezy nanocząstek ZnO z wykorzystaniem kompleksów alkilocynkowych stabilizowanych ligandami amidowymi

Łukasz Szczepkowski

Abstract

x
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Szczepkowski Łukasz Szczepkowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Karolina Zelga (FC/DCOC) Karolina Zelga,, Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2016
Issue date (year)
2016
Keywords in Polish
x
Keywords in English
x
Abstract in Polish
Nanotechnologia przez ostatnie lata zdobywa coraz większą popularność z powodu szerokiej gamy zastosowań optycznych, elektronicznych czy biomedycznych. Polega ona na projektowaniu, wytwarzaniu i obróbce materiałów, których wymiary mieszczą się w zakresie od 1 do 100 nm. Wielkości nanocząstek są niewiele większe (np. 10 czy 100 razy) od typowych odległości międzyatomowych, w związku z czym zjawiska charakterystyczne dla pojedynczych atomów (np. efekty kwantowe) zaczynają odgrywać w nich znaczącą role w przeciwieństwie do materiałów klasycznych(o makroskopowych wymiarach), gdzie efekty te ulegają uśrednieniu. Dodatkowo stosunek powierzchni do objętości nanomateriałów jest znacznie większy niż w materiałach w makro skali, przez co charakteryzują się nietypową reaktywnością chemiczną, co często jest wykorzystywane w produkcji katalizatorów opartych na nanostrukturach. Często nanomateriały odróżniają się od ich klasycznych form dzięki intersującym właściwościom optycznym czy mechanicznym. W przypadku nanocząstek półprzewodników zmiana wielkości krystalitów ma znaczny wpływ na energie orbitalne, można, więc kontrolować długość fali emitowanej i absorbowanej przez nanocząstki zmieniając ich wielkość. Klasycznym przykładem jest złoto, którego nanocząstki charakteryzują się kolorem czerwonym natomiast stopy złota, zawierające krystality o dużo większych wielkościach, mają żółty kolor. Charakterystyczną cechą nanomateriału może być również nietypowa wytrzymałość mechaniczna. Dobrym przykładem są odmiany alotropowe węgla. Grafen czy nanorurki węglowe zbudowane są z pojedynczej warstwy atomów ułożonych w regularne sześciokąty. Posiadają przez to ciekawe właściwości: są bardzo wytrzymałe na rozciąganie, mogą być dobrymi przewodnikami lub półprzewodnikami oraz znakomicie przewodzą ciepło, czego nie można powiedzieć o klasycznej formie węgla – graficie. Tak, więc inne ułożenie atomów diametralnie zmienia wytrzymałość czy sprężystość materiału. Nanostruktury możemy podzielić na: ograniczone w trzech wymiarach (nanocząstki), w dwóch (nanorurki) i w jednym wymiarze (grafen). Nanostruktury, których będzie dotyczyła ta praca ograniczone są w trzech wymiarach, czyli każdy wymiar jest w granicach od 1 do 100 nm. Tematem pracy inżynierskiej było badanie i optymalizacja syntezy nanocząstek ZnO z wykorzystaniem kompleksów alkilocynkowych stabilizowanych ligandami amidowymi. W tym celu na podstawie wyników badań prowadzonych wcześniej w grupie wybrano trzy ligandy amidowe, pochodne kwasu nikotynowego (2-pirydylokarboksyamid, 3-pirydylokarboskyamid, 4-pirydylokarboksyamid). W pierwszym etapie przeprowadzono reakcje powyższych związków z dietylocynkiem. Otrzymane kompleksy były poddane analizie metodami 1H NMR oraz PXRD. Produkty reakcji wykorzystano następnie, jako prekursory nanocząstek ZnO. Przekształcano je poprzez hydrolizę i ekspozycję na powietrze w temperaturze pokojowej. Gotowe nanomateriały badano za pomocą TGA i PXRD, co pozwoliło na analizę wpływu liganda i warunków procesu na właściwości nano-ZnO
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6d905d743596485da7dafa52b66babb4/
URN
urn:pw-repo:WUT6d905d743596485da7dafa52b66babb4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page