Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wpływ ilości domieszki napowietrzającej na mrozoodporność i przepuszczalność struktury betonu

Jacek Adam Kostrzewa

Abstract

Przedmiotem pracy były badania wybranych właściwości mieszanek betonowych i betonów stwardniałych, zawierających 15 % mikrokrzemionki oraz różne ilości domieszki napowietrzającej. Celem pracy jest ocena wpływu dozowania domieszki napowietrzającej na właściwości fizyczne mieszanek betonowych: konsystencję, zawartość powietrza i gęstość objętościową oraz właściwości mechaniczne betonów stwardniałych: wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ściskanie oraz właściwości fizyczne betonów stwardniałych: mrozoodporność, nasiąkliwość, gęstość objętościową, gazoszczelność wraz z prognozą wodoszczelności.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Adam Kostrzewa (FEE) Jacek Adam Kostrzewa,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Barbara Matlak (FEE/DHEH) Barbara Matlak,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Barbara Matlak (FEE/DHEH) Barbara Matlak,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
mrozoodporność, przepuszczalność
File
  • File: 1
    Jacek Kostrzewa_Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12729

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6d627fca213643018ee84f1d10b587d4/
URN
urn:pw-repo:WUT6d627fca213643018ee84f1d10b587d4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page