Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Postępowanie sądowe w sprawach orzeczenia o rozwód

Milena Góras

Abstract

W pierwszym rozdziale zostanie przedstawiona definicja rozwodu wraz z problemem jego dopuszczalności. Pierwszy rozdział poświęcony będzie przesłankom pozytywnym jak i negatywnym dopuszczalności rozwodu. Rozdział drugi poświęcony zostanie fazom postępowania rozwodowego. Zostanie omówiona właściwość oraz skład sądu orzekającego w sprawach rozwodowych. Wszczęcie postępowania rozwodowego, które rozpoczyna się z chwilą złożenia pozwu do właściwego sądu. W rozdziale drugim zostanie omówiona instytucja mediacji , która służy jako ugodowe załatwienie spraw w kwestiach spornych gdzie małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. Opisane zostanie również zawieszenia i umorzenia postępowania, oraz postępowania dowodowego które ma na celu ustalenie powodu rozkładu pożycia małżeńskiego. Zostanie przedstawione postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód, oraz orzecznictwo. W rozdziale drugim opiszę możliwość wniesienie apelacji od wyroku rozwodowego w pierwszej instancji. Rozdział trzeci poświęcony orzeczeniom sądu. Przedstawione zostaną orzeczenia sądu orzekającego w sprawie rozwodowej. Analizie zostaną objęte orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie jak i z orzekaniem. Omówione zostanie również orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Orzeczenia alimentacyjne względem małoletnich dzieci jak i małżonków, oraz orzeczenie o wspólnym mieszkaniu małżonków. Zostanie omówione również orzeczenie o podziale majątku wspólnego. Zostanie przedstawiona zasada integralności wyroku rozwodowego oraz powrót do dotychczasowego nazwiska po rozwodzie małżonków.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Milena Góras (FASS) Milena Góras,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, rozwód, orzeczenia rozwodowe, przesłanki rozwodu,
File
  • File: 1
    Postepowanie.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5152

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6d42b4b1f3df41a697f3c9ca6c8e834b/
URN
urn:pw-repo:WUT6d42b4b1f3df41a697f3c9ca6c8e834b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page