Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The solubility of chemotherapeutic as a function of pH

Krystian Grzegorz Łącz

Abstract

In the present study investigated the solubility and determinated pH – profiles using a shake flask method of three pharmaceutics acting on central nervous system: methoxyphenamine, pargyline and oxeladin. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) was used to determine the solubility profile of drugs at two temperatures – 298,15K and 310,15K. Calibration curve was helpful to determine the concentration of each components in analyzed sample used to perform the schema based on pH. Experimental points were correlated using the modified equation Henderson – Hasselbalch based on nature of chemical compound. Received pH-profiles were analyzed to determine acid dissociation constant (pKa) and instinct solubility (S0) of drugs. The experimental values of pKa are insignificantly different from the literature values. The pKa measurements of oxeladin were estimated by the spectrophotometric Bates - Schwarzenbach method at two temperatures – 298,15K and 310,15K. Obtained result are important in calculating of the pharmaceutical dosage and allow to predict form of chemical compound which is dominated at certain value of pH. Analysis of the pH – profiles and values of pKa at constant temperature allow us to modify composition of pharmaceutics for influencing many biopharmaceutical characteristic.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krystian Grzegorz Łącz (FC) Krystian Grzegorz Łącz,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Rozpuszczalności chemioterapeutyków w funkcji pH
Supervisor
Aneta Pobudkowska-Mirecka (FC/DPC) Aneta Pobudkowska-Mirecka,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Aneta Pobudkowska-Mirecka (FC/DPC) Aneta Pobudkowska-Mirecka,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC) Maciej Marczewski (FC/CofIC) Maciej Marczewski,, Chair Of Inorganic Chemistry (FC/CofIC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
profil pH, stała kwasowości pKa, metoda wstrząsania kolby, równanie Hendersona – Hasselbalcha, metoda Batesa – Schwarzenbacha, metoksyfenamina, pargylina, okseladyna.
Keywords in English
pH-profile, acid dissociation constant, shake flask method, Henderson -Hasselbalch equation, Bates - Schwarzenbach method, methoxyphenamine, pargyline, oxeladin.
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera badania, których celem było wyznaczenie profili rozpuszczalności w funkcji pH metodą wstrząsania kolby dla trzech farmaceutyków działających na ośrodkowy układ nerwowy: metoksyfenaminy, pargyliny oraz okseladyny. Pomiary przeprowadzane były w dwóch temperaturach 298,15K i 310,15K przy stałym ciśnieniu. Analizy otrzymanych profili rozpuszczalności dostarczyły informacji o wartościach stałej kwasowości pKa oraz wartości rozpuszczalności rzeczywistej S0 dla badanych związków. Dodatkowo dla okseladyny wyznaczono wyznaczono wartości pKa przy użyciu spektrofotometrycznej metody Batesa-Schwarzenbacha w dwóch temperaturach. Uzyskane wartości nieznacznie odbiegają od przewidywanych wartości literaturowych co potwierdza użyteczność analizy profili rozpuszczalności oraz metody Batesa-Schwarzenbacha do wyznaczenia tych parametrów. Do analizy ilościowej wyznaczonych profili badanych substancji leczniczych wykorzystano wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC) w temperaturze 298,15K oraz 310,15K. Korzystając z metody krzywej kalibracyjnej wyznaczono profil rozpuszczalności jako zależności logarytmu rozpuszczalności substancji badanej w pH roztworu. Otrzymane punkty eksperymentalne skorelowano za pomocą zmodyfikowanego równania Hendersona – Hasselbalcha. Wykorzystanie spektrofotometrycznej metody Batesa-Schwarzenbacha pozwoliło na wyznaczenie wartości stałej kwasowości dla okseladyny w dwóch temperaturach 298,15K oraz 310,15K. Uzyskane wartości są istotne ze względu na dostosowanie dawki farmaceutycznej oraz określenie formy dominującej leków w danym pH. Dokonując analizy profili rozpuszczalności oraz uzyskanych wartości pKa w stałej temperaturze, w której są wyznaczane, mamy możliwość zmodyfikowania składu leku, tak aby substancja aktywna była w stanie dotrzeć do miejsca docelowego działania oraz miała maksymalną przyswajalność w organizmie.
File
  • File: 1
    praca_inż._-Łącz_Krystian-_254322.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30247

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6d21de6787da46e9b00a4191a549cd10/
URN
urn:pw-repo:WUT6d21de6787da46e9b00a4191a549cd10

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page