Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research of phase stability of heavy fuel oils

Edyta Głowacka

Abstract

The aim of this study was to compose heavy fuel oil based asphaltenes from tar solvent deasphalting process and to determine phase stability of the composition. Investigations of the physicochemical properties of different compositions of fuel oil (density, viscosity). We also performed the evaluation phase stability of fuel oils composed by a method based on ASTM D 7061-06. Stability of the fuel oil composition was carried out using the method of multiple light scattering using a turbidimeter HANNA Hi 98713. Measurements turbidity was carried out for the finished heavy fuel oil and the fuel oil composed samples immediately after the completion, after 10 days after 20 days. The results are shown in the graphs according to a change of turbidity of samples when measuring. The most stable phase is the oil containing pyrolysis oil - a component highly aromatic, while the least stable is an oil containing paraffin fractions from the hydrocracker. The study also confirmed a stabilizing effect on the dispersion of aromatic hydrocarbons of petroleum asphaltenes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Głowacka (FCEMP) Edyta Głowacka,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania stabilności fazowej ciężkich olejów opałowych
Supervisor
Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Grabowski (FCEMP/IC) Paweł Grabowski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
oleje opałowe, stabilność fazowa, turbidymetria
Keywords in English
fuel oil, phase stability, turbidimetry
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było skomponowanie ciężkiego oleju opałowego na bazie asfaltenów z procesu odasfaltowania rozpuszczalnikowego gudronu oraz określenie stabilności fazowej tych kompozycji. W pracy wykonano badania właściwości fizykochemicznych różnych kompozycji oleju opałowego (gęstość, lepkość). Dokonano także oceny stabilności fazowej skomponowanych olejów opałowych wg metody opartej na normie ASTM D 7061-06. Ocena stabilności kompozycji oleju opałowego prowadzona była z zastosowaniem metody wielokrotnego rozpraszania światła z wykorzystaniem turbidymetru HANNA Hi 98713.Pomiary mętności prowadzono dla gotowego ciężkiego oleju opałowego oraz dla skomponowanych próbek oleju opałowego bezpośrednio po skomponowaniu, po 10 dniach, po 20 dniach. Wyniki badań przedstawiono na wykresach zależności zmiany mętności próbek w czasie pomiaru. Najbardziej stabilny fazowo okazał się olej opałowy zawierający olej popirolityczny – komponent wysokoaromatyczny, natomiast najmniej stabilny - olej zawierający frakcje parafinową z hydrokrakingu. W pracy potwierdzono także stabilizujący wpływ węglowodorów aromatycznych na dyspersję asfaltenów naftowych.
File
  • File: 1
    236093_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8223

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6ce93987e7c6486ca464c60a13ca8cff/
URN
urn:pw-repo:WUT6ce93987e7c6486ca464c60a13ca8cff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page