Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the structure of women's unemployment in the Płock poviat against the background of the country in 2014-2017

Łucja Weronika Marzęta

Abstract

The bachelor’s thesis contains the issues issue of female unemployment in the Płock poviat, which is compared to the entire country. This phenomenon is discussed over 4 years from 2014 to 2017, based on statistical data from the Central Statistical Office. In the theoretical part, the phenomenon of unemployment, its definitions and types have been widely discussed. There are also reasons, discrimination of women and the effects of the problem discussed. The second chapter was devoted to the characterization of the Płock poviat against the background of the country. In the empirical part, a comparative analysis of female unemployment in terms of sex, age and education in the Płock poviat against Poland has been applied. This allows you to observe differences in unemployment levels in the Płock poviat and also in Poland in general. The aim of the work is to show how big the problem is unemployment with the specification of women.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Łucja Weronika Marzęta (CESS) Łucja Weronika Marzęta,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza struktury bezrobocia kobiet w powiecie płockim w latach 2014-2017
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie kobiety, powiat płocki, Polska, analiza struktury
Keywords in English
women's unemployment, Płock poviat, Poland, analysis structure
Abstract in Polish
Praca podejmuje problematykę bezrobocia kobiet w powiecie płockim, który jest porównywany do całego kraju. Zjawisko to omawiane jest na przestrzeni 4 lat od roku 2014 do 2017, opierając się na danych statystycznych z GUS. W części teoretycznej zostało szeroko omówione zjawisko bezrobocia, jego definicje oraz rodzaje. Przedstawione są także przyczyny, dyskryminacja kobiet, a także skutki omawianego problemu. Rozdział drugi został poświęcony na przeprowadzenie charakterystyki powiatu płockiego na tle kraju. W części empirycznej została zastosowana analiza porównawcza bezrobocia kobiet pod względem płci, wieku oraz wykształcenia w powiecie płockim na tle Polski. Pozwala to zaobserwować różnice poziomów bezrobocia w powiecie płockim a także ogółem w Polsce. Celem pracy jest pokazanie jak duży problem stanowi bezrobocie z wyszczególnieniem kobiet.
File
  • File: 1
    Praca-licencjacka-Lucja-Marzeta.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30553

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6cb75ad58a98455c9c6e0e44936fee0d/
URN
urn:pw-repo:WUT6cb75ad58a98455c9c6e0e44936fee0d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page