Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Building concept of combined heat and power plant with thermal utilization of municipal solid waste in Radom

Adam Antoni Hanuszczak

Abstract

The aim of this study was to determine the profitability of municipal solid waste thermal treatment technology to generate hot water for district heating and electricity for own consumptions and for sell on energy market. The work includes descriptions of the heating market in Radom, its change and projected state. Information about current heat sources and the real demand for heat in Radom. In the work it is estimated the amount of municipal solid waste stored in the district of Radom and the ability to re-use them in the planned installation. It is provided an overview of currently applied technologies of municipal waste thermal treatment and a technical description of the suggested technology applied in Radom. Work includes specifications of components of the installation, including grate, boiler, air circulation and combustion process, de-dusting system and combustion gases treatment system and online monitoring of emissions. It was created a mathematical model for that installation to determine the fundamental parameters of the CHP thermal elements. Model included the use of thermodynamic functions, balances of mass flows, energy, pressures and other parameters allowing to accurate simulation of the thermal conversion process to analyze steam generation, electricity generation flue gasses emission. Also it was suggested a simplified model of the financial system and estimated costs of waste disposal, heat production and transmission.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Antoni Hanuszczak (FPAE) Adam Antoni Hanuszczak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Koncepcja budowy elektrociepłowni z układem termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Radomiu
Supervisor
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
66
Internal identifier
MEL; PD-3457
Reviewers
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
odpady komunalne, utylizacja, spalarnia śmieci, kogeneracja
Keywords in English
municipal waste, solid waste, thermal utilization, combined heat
Abstract in Polish
Tematem pracy było ustalanie opłacalności zastosowania technologii utylizacji odpadów komunalnych do zasilania sieci systemowej w ciepłą wodę oraz wytworzenia energii elektrycznej dla potrzeb własnych oraz sprzedaży na rynku energii. W pracy uwzględnione zostały opisy rynku ciepłowniczego w Radomiu, jego zmienności oraz prognozowany stan. Zawarto informację o aktualnych źródłach ciepła oraz rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło. Ustalono ilości odpadów komunalnych magazynowanych na terenie powiatu Radomskiego oraz możliwości przetworzenia ich w planowanej instalacji. Zawarto przegląd stosowanych technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz szczegółowy opis proponowanej technologii zastosowanej w Radomiu m.in. opisano technologię rusztową, kotłową, obieg powietrza i proces spalania, układ odpylania i oczyszczania spalin, monitoring emisji oraz bilans energetyczny instalacji. Został stworzony także model cieplny spalarni do określenia parametrów elementów cieplnych instalacji. Uwzględniono w nim wykorzystanie funkcji termodynamicznych, bilansów strumieni masowych, energii, ciśnień i innych parametrów pozwalających przeprowadzić kompleksową analizę planowanego przedsięwzięcia. Zaproponowano także uproszczony model finansowy instalacji oraz szacunkową ocenę kosztów utylizacji śmieci, kosztów wytwarzania oraz przesyłu.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Adam_Hanuszczak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5363

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6cab4808b1c44edc877c3fb6fc312b4f/
URN
urn:pw-repo:WUT6cab4808b1c44edc877c3fb6fc312b4f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page