Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Pomiar i analiza dokładności różnych metod wyznaczenia wysokości wysokiego obiektu

Andrzej Rudnik

Abstract

Celem niniejszej pracy, było wyznaczenie wysokości obiektu wysokiego różnymi metodami, oraz przeprowadzenie analizy dokładności tych metod. Zakres pracy obejmował wybór odpowiedniego obiektu, dobór metod pomiarowych, dobór sprzętu, wykonanie pomiaru oraz opracowanie wyników. Do pomiaru wybrany został biurowiec, znajdujący się w trakcie budowy. Ze względu na brak możliwości wstępu na teren budowy, nie można było zastosować niektórych metod pomiaru takich jak RTK, czy użycie ręcznego dalmierza laserowego, które pomimo tego zostały szczegółowo opisane w pracy. Do wyznaczenia wysokości biurowca, zastosowano przestrzenne wcięcie kątowe w przód, wykonane z dwóch baz posiadających punkt wspólny, konstrukcję z jedną bazą, na przedłużeniu której znajdował się wierzchołek biurowca, oraz stanowisko dowolne niwelacji trygonometrycznej. Ze względu na ograniczoną ilość wolnego miejsca, wszystkie punkty z których wykonano pomiar znajdowały się blisko obiektu, co utrudniało pomiar. Ponadto stanowiska rozmieszczone były w bliskiej odległości od jezdnie oraz torów tramwajowych, pomogło mieć wpływ na wyniki pomiarów. Z uwagi na takie warunki, zdecydowano, że pomiar zostanie wykonany dwukrotnie, o różnych porach dnia, aby określić wpływ drgań wywołanych jazdą samochodów i tramwajów na pomiar. We wszystkich konstrukcjach pomierzono dodatkowo odległości skośne do wierzchołka budynku, w celu obliczenia jego wysokości drugim sposobem, opierającym się na tych właśnie odległościach. Pomiar ten, wykonany został bez użycia reflektora zwrotnego. Wyniki uzyskane z pierwszego sposobu obliczenia znacznie różnią się od tych, ze sposobu drugiego. Ustalono, że najprawdopodobniej wynika to z błędów, którymi obarczony był bezreflektorowy pomiar odległości. Zbyt jasna powierzchnia odbicia wiązki lasera a także strome celowe, mogły spowodować, że odległość nie była mierzona do punktu wskazanego przez krzyż kresek, ale gdzieś obok. Przy stromych celowych plamka lasera powiększa swoją powierzchnię, przez co zwiększa się obszar od którego może odbić się wiązka. Ponadto wysokości uzyskane z bazy opartej na punkcie nr 3, najbardziej odstawały od pozostałych. Mogło to wynikać z faktu, że punkt ten znajdował się najbliżej jezdni oraz torów tramwajowych, co powodowało drgania wpływające na pomiar. Analizę dokładności przeprowadzono przy użyciu metody najmniejszych kwadratów. Wykazała ona, że wszystkie zastosowane konstrukcje, zostały pomierzone z mniej więcej jednakową dokładnością. Jako najlepsze konstrukcje uznano przestrzenne wcięcie kątowe w przód z bazy nr 1, oraz konstrukcję nr 2. Mierzone były w nich kąty poziome, pionowe i odległości z użyciem reflektora zwrotnego. Konstrukcja nr 2 odznaczała się prawie dwukrotnie większym błędem pomiaru niż konstrukcja nr 1, ale wyznaczone z nich wysokości, różniły się od siebie tylko kilka milimetrów., dlatego jako wynik końcowy, postanowiono przyjąć wartość średnią wysokości z tych dwóch konstrukcji.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Rudnik (FGC) Andrzej Rudnik,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Jerzy Wojciechowski (FGC/DEIS) Jerzy Wojciechowski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jerzy Wojciechowski (FGC/DEIS) Jerzy Wojciechowski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
niwelacja trygonometryczna, dokładność, wysokość , odległość
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Andrzej_Rudnik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5347

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6c8841fd27e44e35a792867d67288ff0/
URN
urn:pw-repo:WUT6c8841fd27e44e35a792867d67288ff0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page