Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling of consecutive reactions which take place is in isothermal tubular reactor with axial dispersion

Hubert Piotr Stefański

Abstract

Chemical reactors allow to carry chemical reactions under various conditions. The choice of the appropriate mathematical model of the reaction determines the results of the considered process and helps in the selection of its parameters. The main goal of this thesis is to present the possibilities that offers the MathCad spreadsheet. In this work there is created, the mathematical model of the isothermal tubular reactor with axial dispersion in which take place is consecutive reactions. The presented model has been solved for various process parameters. The results of numerical calculations were compared with analytical results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Piotr Stefański (FCPE) Hubert Piotr Stefański,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Modelowanie reakcji następczych zachodzących w reaktorach rurowych z dyspersją osiową
Supervisor
Artur Poświata (FCPE/DSP) Artur Poświata,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Separation Processes (FCPE/DSP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
44
Internal identifier
DICHP-2883
Reviewers
Artur Poświata (FCPE/DSP) Artur Poświata,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Michał Lewak (FCPE/DPKT) Michał Lewak,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
modelowanie reaktorów, reaktory rurowe, reakcje następcze, reaktor izotermiczny, porgram MathCad
Keywords in English
reactor modeling, tubular reactor, consecutive reaction, isothermal reactor, program MathCad
Abstract in Polish
Reaktory chemiczne pozwalają na prowadzenie reakcji chemicznych w różnych warunkach. Dobór odpowiedniego modelu matematycznego reakcji decyduje o wynikach rozważanego procesu i pomaga w doborze jego parametrów. Głównym celem tej pracy jest przedstawienie możliwości, które oferuje arkusz kalkulacyjny MathCad. W pracy stworzono model matematyczny reaktora rurowego izotermicznego z dyspersją osiową, w którym biegną reakcje następcze. Przedstawiony model rozwiązano dla różnych parametrów procesowych. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami analitycznymi.
File
  • File: 1
    Hubert_Stefański_244566.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11262

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6c5cf6df9ca043b2b2f8c09d2e5fb625/
URN
urn:pw-repo:WUT6c5cf6df9ca043b2b2f8c09d2e5fb625

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page