Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and modernization of the combustion chamber in a microtur-bine gas system

Michał Decewicz

Abstract

The subject of this thesis is the design of the combustion chamber structure, which will be the modernization of the current chamber operating in the gas microturbine system. The first chapter focuses on describing what gas turbines and combustion chambers are. In addition, this chapter describes the history of gas turbines. The second chapter describes the construction of combustion chambers, their development and factors affecting it. The third chapter discusses the scope of modernization and the scope of this work. The fourth chapter is a description of the construction of the existing microturbine gas system, whose combustion chamber will be modernized. In addition to the construction of the system, this chapter contains a description how individual components works. The fifth chapter contains a description of the modernization and a theoretical basis for its implementation. The sixth chapter describes further actions that can be taken to develop the combustion chamber design.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Decewicz (FPAE) Michał Decewicz,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projektowanie i modernizacjan komory spalania w układzie mikroturbiny gazowej
Supervisor
Jarosław Milewski (FPAE/IHE) Jarosław Milewski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
61
Internal identifier
MEL; PD-4960
Reviewers
Łukasz Szabłowski (FPAE/IHE) Łukasz Szabłowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Jarosław Milewski (FPAE/IHE) Jarosław Milewski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
komora spalania, układ mikroturbiny gazowej, spalanie, premikser
Keywords in English
combustion chamber, microturbine gas system, combustion, premixer
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska opisuje projekt konstrukcji komory spalania, która będzie modernizacją obecnej komory działającej w układzie mikroturbiny gazowej. Pierwszy rozdział skupia się na opisaniu czym są turbiny gazowe oraz komory spalania. Dodatkowo w rozdziale tym została opisana historia turbin gazowych. Drugi rozdział opisuje budowę komór spalania oraz ich rozwój i czynniki na niego wpływające. Trzeci rozdział omawia zakres modernizacji oraz zakres niniejszej pracy. Czwarty rozdział jest opisem budowy istniejącego układu mikroturbiny gazowej, której komora spalania zostanie zmodernizowana. Oprócz budowy układu rozdział ten zawiera opis działania poszczególnych komponentów. Piąty rozdział zawiera opis modernizacji i podstawy teoretyczne do jej przeprowadzenia. Szósty rozdział opisuje dalsze działania, które można podjąć w celu rozwoju projektu komory spalania.
File
  • File: 1
    1112025-Michał_Decewicz-Projektowanie_i_modernizacja_komory_spalania_w_układzie_mikroturbiny_gazowej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31317

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6c0b89ee1a2f4914b9b7a87b7dbc638a/
URN
urn:pw-repo:WUT6c0b89ee1a2f4914b9b7a87b7dbc638a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page