Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The application for analysis and visualization of the modes distribution in fiber

Paulina Niedźwiedziuk

Abstract

This paper shows computer program with graphical user interface (GUI). The application was designed for analysis and visualization of modes distribution in step-index optical fiber with weakly guiding approximation. This program should be as most user friendly as it is possible. The paper contains theory basics, laws of light propagation in fiber, formulas for the field distribution in cylindrical coordinates and transformation to Cartesian coordinates, the meaning and origin of the modes and polarization. Starting from Maxwell’s Equations, a reader is introduced to the world of light, fibers and their modes. The program was designed in the context of teaching in the classroom laboratory at the Institute of Microelectronics and Optoelectronics, where students will use software developed for educational purposes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Niedźwiedziuk (FP) Paulina Niedźwiedziuk,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Opracowanie aplikacji do analizy i wizualizacji rozkładu modów w światłowodzie włóknistym
Supervisor
Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska (FEIT/MO) Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-54
Reviewers
Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska (FEIT/MO) Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Filip A. Sala (FP/OPD) Filip A. Sala,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
światłowód włóknisty, mod, rozkład natężenia pola elektrycznego, polaryzacja, aplikacja, GUI
Keywords in English
optical fiber, mod, field distribution, polarization, application, GUI
Abstract in Polish
Dokument niniejszy przedstawia program komputerowy z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) do analizy i wizualizacji rozkładu modów w światłowodzie włóknistym o słabym prowadzeniu i skokowej zmianie współczynników załamania. Aplikacja ta została tak zaprogramowana, aby obrazowała mod światłowodu włóknistego w zależności od podanych parametrów. Praca dotyczy więc podstaw fizycznych i istotnych zależności, a w szczególności, wychodząc z równań Maxwella, zawiera wzory na rozkład natężenia pola elektrycznego oraz opis GUI z charakterystyką poszczególnych funkcji. Pozwala na dokładną analizę problemu, w tym: zasadę propagacji światła we włóknie, zagadnienie modu, sensu oraz pochodzenia polaryzacji, pokazuje ostateczne przekształcenia równań z układu kartezjańskiego na cylindryczny, oraz sposób wyznaczenia rozkładów pól i powrót do współrzędnych XYZ. Program przeznaczony jest dla studentów, którzy w ramach zajęć laboratoryjnych w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki będą wykorzystywać stworzone oprogramowanie w celach dydaktycznych.
File
  • File: 1
    251823-Niedzwiedziuk-Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9790

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6bd47379b23a4f198cb9e9ebf33df6ad/
URN
urn:pw-repo:WUT6bd47379b23a4f198cb9e9ebf33df6ad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page