Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of the development of the area around the railway station in Skarżysko-Kamienna

Maja Berus

Abstract

The goal of the BA thesis is to create a concept of the development of the area around the railway station in Skarżysko-Kamienna. The present buildings in this area are unordered and do not blend in with the neighbourhood. Moreover, the majority of the buildings is neglected and battered and a few of them are deserted. Thanks to a detailed analysis of the data it is possible to explore the area and decide on the purpose of particular facilities. A part of them is left unchanged , another part is modernised and the remainder is taken down. The grounds gained in this way allow transforming a harsh industrial climate of the railway into a green and attractive centre of the city. While creating the project both conditions around the station and the connections with the remaining part of the city are taken into consideration. It is decided to change the course of the junction of Towarowa and 1-go Maja streets. The flypass over the rails is removed in favour of a tunnel and a new additional passage is added. Industrial terrains are transformed into plazas. The given concept makes use of the potential of the area and counts the needs of the visitors and residents of Skarżysko-Kamienna. The main assumption of the project is to create a friendly service and entertaining centre. Smooth and safe transport across the tracks is provided, by creating pedestrian routes and supporting local public transport. A new image of the railway station increases the touristic attractiveness of the city. In addition, the service and entertaining centre satisfies the residents’ needs and enhances their living standard.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maja Berus (FGC) Maja Berus,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania otoczenia dworca kolejowego w Skarżysku-Kamiennej
Supervisor
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Skarżysko-Kamienna, dworzec kolejowy, koncepcja zagospodarowania
Keywords in English
Skarżysko-Kamienna, railway station, concept of development
Abstract in Polish
Celem poniższej pracy inżynierskiej jest stworzenie koncepcji zagospodarowania otoczenia dworca kolejowego w Skarżysku-Kamiennej. Obecna zabudowa na tym obszarze jest nieuporządkowana i nie współgra z okolicą. Ponadto większość budynków jest zaniedbana i zniszczona, a niektóre z nich są opuszczone. Dzięki dokładnej analizie danych możliwe było rozpoznanie terenu oraz zdecydowanie o przeznaczeniu poszczególnych obiektów. Część z nich pozostawiono w stanie obecnym, część poddano modernizacji oraz część zlikwidowano. Powstałe w ten sposób powierzchnie pozwoliły przeobrazić surowy przemysłowy klimat kolei w zielone i atrakcyjne centrum miasta. Podczas tworzenia projektu brano pod uwagę zarówno warunki panujące w otoczeniu dworca, jak i jego powiązania z pozostałą częścią miasta. Zdecydowano między innymi o zmianie przebiegu skrzyżowania ulic Towarowej oraz 1-go Maja. Usunięto kładkę nad torami kolejowymi na rzecz tunelu oraz utworzono nowe dodatkowe przejście. Tereny poprzemysłowe przekształcono w skwery. Zaproponowana koncepcja wykorzystuje potencjał terenu oraz uwzględnia potrzeby przyjezdnych i mieszkańców Skarżyska-Kamiennej. Głównym założeniem projektu było stworzenie przyjaznego miejsca usługowo-rozrywkowego. Zadbano również o płynny i bezpieczny transport przez torowisko, tworząc ciągi piesze i wspomagając miejską sieć komunikacyjną. Nowy wizerunek dworca kolejowego podniesie atrakcyjność turystyczną miasta. Natomiast centrum usługowo-rozrywkowe zaspokoi potrzeby mieszkańców i podniesie standard życia.
File
  • File: 1
    Koncepcja zagospodarowania otoczenia dworca kolejowego w Skarżysku-Kamiennej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8742

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6bc1bb74b411400b98d00977cdd04c4c/
URN
urn:pw-repo:WUT6bc1bb74b411400b98d00977cdd04c4c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page