Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt geometrii śmigła do bezzałogowego statku latającego "SIKORKA"

Agnieszka Gabriela Ogiolda

Abstract

This paper presents the modeling of a propeller for an unmanned aerial vehicle (UAV) Sikorka. In the design of the propeller we have taken into account both the construction and performance of the aircraft. The geometry of the propeller was developed using the DualProp software. I have determined length and number of propeller blades, as well as the distributions of chords and thickness along the blades. The airfoil shapes and angles of attack were optimized so as to maximize the propeller’s efficiency. Necessary strength calculations were made for the designed blade shape. Finally, the shape was visualized using SolidWorks software. The resulting propeller efficiency is 64%, which is nearly identical to that of commercially available propellers. For the designed propeller shape a suitable type of motor has also been chosen and few models of engines were proposed.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Agnieszka Gabriela Ogiolda (WMEiL) Agnieszka Gabriela Ogiolda Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Projekt geometrii śmigła do bezzałogowego statku latającego "SIKORKA"
Promotor
Jacek Mieloszyk (WMEiL/ITLMS) Jacek Mieloszyk Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
05-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
45
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-3526
Recenzenci
Jacek Mieloszyk (WMEiL/ITLMS) Jacek Mieloszyk Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Cezary Galiński (WMEiL/ITLMS) Cezary Galiński Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
śmigło, geometria śmigła, metoda wirowa
Słowa kluczowe w języku angielskim
propeller, propeller geometry, vortex method
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie śmigła dla samolotu bezzałogowego (BSL) „Sikorka”. Projektując śmigło uwzględniono zarówno konstrukcję samolotu (w postaci ograniczeń gabarytów) jak i jego osiągi. Geometrie łopat śmigła opracowywano przy pomocy programu DualProp. Wyznaczono liczbę łopat, ich długość, rozkład cięciw oraz grubości wzdłuż łopaty. Określono kształty tworzących łopatę profili oraz dobrano kąty nastawienia. Kształt łopaty optymalizowano pod względem uzyskania maksymalnej sprawności. Dla zaprojektowanej łopaty wykonano niezbędne obliczenia wytrzymałościowe. Wykonano wizualizację otrzymanej optymalnej geometrii w programie SolidWorks. Uzyskano sprawność śmigła 64%. Porównano tę wartość z uzyskaną dla śmigieł komercyjnych, w obu przypadkach uzyskano niemal identyczną sprawność. Dla zaprojektowanego śmigła dobrano rodzaj napędu oraz zaproponowano modele silników.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Ogiolda Agnieszka 244033-Projekt geometrii śmigła.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9329

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6bbd935c52154208a256ad3b05811b01/
URN
urn:pw-repo:WUT6bbd935c52154208a256ad3b05811b01

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony