Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of propeller for unmanned aerial vehicle „Sikorka”

Agnieszka Gabriela Ogiolda

Abstract

This paper presents the modeling of a propeller for an unmanned aerial vehicle (UAV) Sikorka. In the design of the propeller we have taken into account both the construction and performance of the aircraft. The geometry of the propeller was developed using the DualProp software. I have determined length and number of propeller blades, as well as the distributions of chords and thickness along the blades. The airfoil shapes and angles of attack were optimized so as to maximize the propeller’s efficiency. Necessary strength calculations were made for the designed blade shape. Finally, the shape was visualized using SolidWorks software. The resulting propeller efficiency is 64%, which is nearly identical to that of commercially available propellers. For the designed propeller shape a suitable type of motor has also been chosen and few models of engines were proposed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Gabriela Ogiolda (FPAE) Agnieszka Gabriela Ogiolda,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt geometrii śmigła do bezzałogowego statku latającego "SIKORKA"
Supervisor
Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
45
Internal identifier
MEL; PD-3526
Reviewers
Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Cezary Galiński (FPAE/IAAM) Cezary Galiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
śmigło, geometria śmigła, metoda wirowa
Keywords in English
propeller, propeller geometry, vortex method
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie śmigła dla samolotu bezzałogowego (BSL) „Sikorka”. Projektując śmigło uwzględniono zarówno konstrukcję samolotu (w postaci ograniczeń gabarytów) jak i jego osiągi. Geometrie łopat śmigła opracowywano przy pomocy programu DualProp. Wyznaczono liczbę łopat, ich długość, rozkład cięciw oraz grubości wzdłuż łopaty. Określono kształty tworzących łopatę profili oraz dobrano kąty nastawienia. Kształt łopaty optymalizowano pod względem uzyskania maksymalnej sprawności. Dla zaprojektowanej łopaty wykonano niezbędne obliczenia wytrzymałościowe. Wykonano wizualizację otrzymanej optymalnej geometrii w programie SolidWorks. Uzyskano sprawność śmigła 64%. Porównano tę wartość z uzyskaną dla śmigieł komercyjnych, w obu przypadkach uzyskano niemal identyczną sprawność. Dla zaprojektowanego śmigła dobrano rodzaj napędu oraz zaproponowano modele silników.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 9329

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6bbd935c52154208a256ad3b05811b01/
  URN
  urn:pw-repo:WUT6bbd935c52154208a256ad3b05811b01

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard