Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowo konferencyjnym

Agnieszka Byśkiniewicz

Abstract

Praca dyplomowa inżynierska pod tytułem ,,Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowo - konferencyjnym" obejmuje zaprojektowanie instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej w budynku biurowo – konferencyjnym znajdującym się we Wrocławiu, obsługującej 13 pomieszczeń biurowych, hole, korytarze oraz salę wykładową, a także system wywiewny dla toalet. Dla biur, holi i korytarzy zaprojektowano system zapewniający dopływ powietrza w ilości higienicznej realizowany za pomocą instalacji nawiewnej oraz dobrano klimakonwektory wentylatorowe pracujące na powietrzu obiegowym, mające za zadanie ogrzać lub ochłodzić powietrze do wymaganej temperatury powietrza wewnętrznego. Powietrze usuwane jest za pomocą instalacji wywiewnej z wywiewnikiami sufitowymi. Dla sali wykładowej zaprojektowano system zapewniający dopływ powietrza w ilości odbierającej całkowite zyski ciepła od ludzi, oświetlenia, urządzeń elektrycznych i powstające w wyniku nasłonecznienia przegród budowlanych za pomocą instalacji nawiewnej z dyszami dalekiego zasięgu. Powietrze usuwane jest za pomocą instalacji wywiewnej przez ścienne kratki wywiewne. W systemie wywiewnym dla toalet powietrze usuwane jest instalacją wywiewną z wywiewnikami sufitowymi. W systemie klimatyzacji powietrze jest przygotowywane przez centralę klimatyzacyjną z odzyskiem ciepła w wykonaniu zewnętrznym, zlokalizowaną na dachu obiektu. Natomiast w systemie wywiewnym dla toalet powietrze odprowadzane jest przez wentylator dachowy. Projekt obejmuje: - Obliczenia zysków i strat ciepła oraz zysków wilgoci, - Określenie strumieni powietrza wentylacyjnego, - Zaprojektowanie tras przewodów wentylacyjnych oraz obliczenia hydrauliczne, - Dobór elementów nawiewnych oraz wywiewnych, - Dobór klimakonwektorów wentylatorowych, - Dobór centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu zewnętrznym, - Dobór nawilżacza kanałowego, - Dobór wentylatora dachowego.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Agnieszka Byśkiniewicz (WIBHiIŚ) Agnieszka Byśkiniewicz Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Promotor
Anna Charkowska (WIBHiIŚ/ZKO) Anna Charkowska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)
Kierunek / specjalność studiów
Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
16-06-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Maciej Mijakowski (WIBHiIŚ/ZKO) Maciej Mijakowski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Anna Charkowska (WIBHiIŚ/ZKO) Anna Charkowska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
Wentylacja, klimatyzacja, klimakonwektory wentylatorowe
Plik pracy
  • Plik: 1
    Byskiniewicz_Agnieszka_PD_24.05.2016.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11958

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6baaa28a80414ba2a11110375cd3d27c/
URN
urn:pw-repo:WUT6baaa28a80414ba2a11110375cd3d27c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony