Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowo konferencyjnym

Agnieszka Byśkiniewicz

Abstract

Praca dyplomowa inżynierska pod tytułem ,,Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowo - konferencyjnym" obejmuje zaprojektowanie instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej w budynku biurowo – konferencyjnym znajdującym się we Wrocławiu, obsługującej 13 pomieszczeń biurowych, hole, korytarze oraz salę wykładową, a także system wywiewny dla toalet. Dla biur, holi i korytarzy zaprojektowano system zapewniający dopływ powietrza w ilości higienicznej realizowany za pomocą instalacji nawiewnej oraz dobrano klimakonwektory wentylatorowe pracujące na powietrzu obiegowym, mające za zadanie ogrzać lub ochłodzić powietrze do wymaganej temperatury powietrza wewnętrznego. Powietrze usuwane jest za pomocą instalacji wywiewnej z wywiewnikiami sufitowymi. Dla sali wykładowej zaprojektowano system zapewniający dopływ powietrza w ilości odbierającej całkowite zyski ciepła od ludzi, oświetlenia, urządzeń elektrycznych i powstające w wyniku nasłonecznienia przegród budowlanych za pomocą instalacji nawiewnej z dyszami dalekiego zasięgu. Powietrze usuwane jest za pomocą instalacji wywiewnej przez ścienne kratki wywiewne. W systemie wywiewnym dla toalet powietrze usuwane jest instalacją wywiewną z wywiewnikami sufitowymi. W systemie klimatyzacji powietrze jest przygotowywane przez centralę klimatyzacyjną z odzyskiem ciepła w wykonaniu zewnętrznym, zlokalizowaną na dachu obiektu. Natomiast w systemie wywiewnym dla toalet powietrze odprowadzane jest przez wentylator dachowy. Projekt obejmuje: - Obliczenia zysków i strat ciepła oraz zysków wilgoci, - Określenie strumieni powietrza wentylacyjnego, - Zaprojektowanie tras przewodów wentylacyjnych oraz obliczenia hydrauliczne, - Dobór elementów nawiewnych oraz wywiewnych, - Dobór klimakonwektorów wentylatorowych, - Dobór centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu zewnętrznym, - Dobór nawilżacza kanałowego, - Dobór wentylatora dachowego.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Byśkiniewicz (FEE) Agnieszka Byśkiniewicz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Mijakowski (FEE/DHV) Maciej Mijakowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Wentylacja, klimatyzacja, klimakonwektory wentylatorowe
File
  • File: 1
    Byskiniewicz_Agnieszka_PD_24.05.2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11958

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6baaa28a80414ba2a11110375cd3d27c/
URN
urn:pw-repo:WUT6baaa28a80414ba2a11110375cd3d27c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page