Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of improving the recruitment process in a service company

Adriana Wiśniewska

Abstract

Nowadays it is extremely easy to replace everyday human activity thanks to development of technology, for example self-parking cars. People do their best to make their lives easier by coming up with new and more advanced inventions. One of them is an expert system that helps people reason and/or make decisions. The aim of this dissertation is to present a prototype of a system that could potentially improve a recruitment process in the service sector. Chapter I focuses on the aim and scope of the study as well as justification for the chosen topic. Chapter II, which concentrates on theory, contains a description of a recruitment process and various methods used to hire employees. The chapter presents the concept of expert systems and artificial intelligence. It also describes the scope of areas where the system can be used as well as its possibilities. Chapter III is a case study of the specific company in the service sector, ISS Facility Services Sp. z o. o., and its current system facilitating a decision making process. In Chapter IV the author focuses on the functioning of an expert system using a rapid prototyping program. The program, 1st Class, which enabled the author to carry out the investigation is described. It was estimated that the time required to build the expert system with a necessary data base and to implement the project would be approximately 7 months. The cost of the project would be 226 000 PLN. The final chapter is a summary of the entire study and includes evaluation of the system. The system's weakness is that its creation is time-consuming and cost-intensive in the short-run. However, the system would shorten the recruitment process and it is cost-effective in the long-term.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adriana Wiśniewska (FoM) Adriana Wiśniewska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienia systemu rekrutacji w przedsiębiorstwie usługowym
Supervisor
Wojciech Żebrowski (FoM/PMD) Wojciech Żebrowski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Production Management Department (FoM/PMD)
Study subject / specialization
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Waldemar Izdebski (FoM/PMD) Waldemar Izdebski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM) Wojciech Żebrowski (FoM/PMD) Wojciech Żebrowski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
rekrutacja, proces rekrutacji, system wspomagania decyzji
Keywords in English
recruitment, recruitment process, decision support system
Abstract in Polish
W dzisiejszych czasach, dzięki rozwojowi technologii, coraz łatwiej zastąpić człowieka w prostych czynnościach, takich jak chociażby samodzielne parkowanie samochodu. Ludzie, starając się ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie, wynajdują na to coraz nowsze i lepsze sposoby. Jednym z nich jest stworzenie systemów ekspertowych, które wspomagają człowieka we wnioskowaniu czy podejmowaniu decyzji. Niniejsza praca inżynierska ma na celu przedstawienie jak można usprawnić proces rekrutacji. Wykorzystany w tym celu został program typu SHELL, jako narzędzie do stworzenia prototypu systemu ekspertowego. Dany prototyp może być wykorzystany w procesie rekrutacji w przedsiębiorstwie usługowym. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiony jest cel, zakres i uzasadnienie tematu pracy. W części teoretycznej, czyli w rozdziale drugim, został opisany sam proces rekrutacji i wykorzystywane techniki sztucznej inteligencji wspomagające proces rekrutacji pracowników. W tym rozdziale przedstawione zostały pojęcia związane z tematem systemów eksperckich oraz sztucznej inteligencji. Opisane zostały różne możliwości systemów ekspertowych i obszary ich zastosowania. Ponadto, w rozdziale trzecim scharakteryzowane zostało konkretne przedsiębiorstwo usługowe, firma ISS Facility Services Sp. z o. o., oraz aktualnie stosowany tam system wspomagający decyzje. W rozdziale czwartym przedstawione zostało działanie systemu eksperckiego przy pomocy programu do szybkiego prototypowania. Opisany został program, 1st Class, przy pomocy którego wykonany opracowany został projekt usprawnienia procesu rekrutacji. W dalszej części pracy została przeprowadzono ocenę ekonomiczna projektu. Oszacowano, że stworzenie podobnego systemu ekspertowego wraz z potrzebną bazą danych oraz wdrożenie całego projektu zajęłoby do siedmiu miesięcy. Koszt jaki poniosłaby firma wyniósłby około 226 000 zł. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie całej pracy opisujące wady i zalety proponowanego usprawnienia procesu rekrutacji. Do wad zaliczyć można wysoki jednorazowy koszt i czasochłonność. Natomiast zalety takiego projektu to chociażby skrócenie czasu procesu rekrutacji czy szybkie zwrócenie kosztu inwestycji.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Wisniewska_Adriana_251188.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11735

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6b7f6df228914796aad2458e9363fe94/
URN
urn:pw-repo:WUT6b7f6df228914796aad2458e9363fe94

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page