Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Immobilization of bacterial lipases on hydrophobic support

Marta Szklarczyk

Abstract

The purpose of this study was selection of the immobilization conditions for commercial lipases Burkholderia cepacia and Pseudomonas fluorescens and examine the impact of this process on the properties of these enzymes, and then immobilization under similar conditions lipase from Psychrobacter sp. In the present study the structure of all lipases, the structure of psychrophilic lipases and various methods of enzyme immobilization has been discussed. The series of experiments of immobilization have been made for lipase from Burkholderia cepacia and Pseudomonas fluorescens on a hydrophobic support with an enzyme solution of low ionic strength. The influence of immobilization on the properties of the biocatalyst were examined. The conditions were established, thanks to which the highest activity of the enzyme on the carrier had been achieved. Then the immobilization of Psychrobacter sp. lipase, under the specified conditions was performed and the properties of the enzyme after this process was examined. In the test reaction , which was the hydrolysis of (R,S) -1-phenylethyl acetate, the impact of the enzyme immobilization and its ability to enantioselective catalysis was checked. Immobilization unfortunately reduced the stereospecificity of lipase from Pseudomonas fluorescens. The interesting result was obtained for the native lipase from Psychrobacter sp. which catalyzed the reaction contrary to the Kazlauskas rule. Managed to carry work according to at the stated objective. The method of immobilization of commercial lipases was developed and immobilization of Psychrobacter sp. lipase was performed according to the established procedure. However this procedure turned out unsuitable for that enzyme.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Szklarczyk (FC) Marta Szklarczyk,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Immobilizacja lipaz bakteryjnych na nośniku hydrofobowym
Supervisor
Joanna Główczyk-Zubek (FC/CDSB) Joanna Główczyk-Zubek,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Joanna Główczyk-Zubek (FC/CDSB) Joanna Główczyk-Zubek,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Michał Chudy (FC/CMB) Michał Chudy,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
immobilizacja, lipazy, psychrozymy
Keywords in English
immobilization, lipases, psychrophilic enzymes
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było dobranie warunków immobilizacji komercyjnych lipaz z Burkholderia cepacia i Pseudomonas fluorescens oraz zbadanie wpływu tego procesu na właściwości wymienionych enzymów, a następnie immobilizacja w ustalonych warunkach lipazy z Psychrobacter sp. W prezentowanej pracy została omówiona budowa lipaz z wyszczególnieniem lipaz organizmów psychrofilnych oraz różne metody ich immobilizacji. Przeprowadzono szereg eksperymentów unieruchomienia lipaz z Burkholderia cepacia i Pseudomonas fluorescens metodą adsorpcji na hydrofobowym nośniku z roztworu enzymu o niskiej sile jonowej. Zbadano wpływ immobilizacji na właściwości biokatalizatora oraz ustalono warunki, dzięki którym uzyskano najwyższą aktywność enzymu na nośniku. Następnie wykonano immobilizację lipazy z Psychrobacter sp. i zbadano właściwości enzymu po tym procesie. W reakcji testowej, którą była hydroliza octanu (R,S)-1-fenyloetylu sprawdzono wpływ unieruchamiania enzymu na jego zdolności do enancjoselektywnej katalizy. Immobilizacja zmniejszyła stereospecyficzność badanej lipazy z Pseudomonas fluorescens. Otrzymano za to ciekawy wynik dla natywnej lipazy z Psychrobacter sp., która katalizowała reakcję przeciwnie do reguły Kazlauskasa. Zrealizowano pracę zgodnie z założonym celem. Opracowano metodę immobilizacji używając handlowych preparatów lipaz. Następnie według ustalonej procedury wykonano immobilizację lipazy z Psychrobacer sp., jednak okazała się ona nieodpowiednia dla tego enzymu.
File
  • File: 1
    Marta Szklarczyk Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8577

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6b7f3403fc664bbab32587948a35a2e8/
URN
urn:pw-repo:WUT6b7f3403fc664bbab32587948a35a2e8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page