Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Organization of military security of the Republic of Polish

Ewelina Agnieszka Sobiech

Abstract

Safety is a very important aspect, which takes care of the state. In the field of safety, to military security, and more specifically the organization. The work raises issues such as security management bodies, both national and military. Indicated the role of the Polish President and other bodies such as. The Council of Ministers. The next element, that the Armed Forces were divided in terms of the environment in which activities are carried out. Separated are Land Forces, Air Force, Navy, Special Forces and also included the National Reserve Forces and Military Police. In order to ensure the military security are needed funds that the state allocates to finance military and defense spending. The economic potential is of great importance to national security, and in the military, the Polish Republic. The National Security Strategy is a document designed to ensure the smooth functioning of the state in the context of defense. A well-functioning and efficient organization of military security of the Republic of Polish citizens provide a quiet life.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ewelina Agnieszka Sobiech (FASS) Ewelina Agnieszka Sobiech,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Organizacja bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej
Supervisor
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Józef Janczak (FASS/DASMA) Józef Janczak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bezpieczeństwo militarne, ograny kierowania, Siły Zbrojne RP, potencjał gospodarczy, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Wojska Lądowe, Siły powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne, Żandarmeria Wojskowa, Narodowe Siły Rezerwowe, gospodarka obronna
Keywords in English
military security , management bodies , the Polish Armed Forces , economic potential , National Security Strategy , Land Forces , Air Force , Navy , Special Forces , Military Police , National Reserve Forces , defense economy
Abstract in Polish
Bezpieczeństwo to bardzo ważny aspekt, o który troszczy się państwo. W dziedzinie bezpieczeństwa istotne jest bezpieczeństwo militarne, a dokładniej jego organizacja. Praca porusza takie zagadnienia jak organy kierowania bezpieczeństwem, zarówno narodowym jak i militarnym. Wskazana jest rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych organów jak np. Rady Ministrów. Następny element, czyli Siły Zbrojne zostały podzielone pod względem środowiska w jakim prowadzą działania. Wyodrębnione zostają Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne a także zostały uwzględnione Narodowe Siły Rezerwowe oraz Żandarmeria Wojskowa. Aby móc zapewnić bezpieczeństwo militarne niezbędne są fundusze, jakie państwo przeznacza na finansowanie wojsk oraz wydatki obronne. Potencjał gospodarczy ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, a w tym militarnego, Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to dokument mający zapewnić sprawne funkcjonowanie państwa w kontekście obrony. Dobrze funkcjonujący system oraz sprawna organizacja bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obywatelom spokojne życie.
File
  • File: 1
    Organizacja bezpieczeństwa militarnego RP Ewelina Sobiech.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13103

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6b6fd4645e1e4c528afa0948048da57b/
URN
urn:pw-repo:WUT6b6fd4645e1e4c528afa0948048da57b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page