Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of a medium-pressured gas network with connections for service and house estate area

Cezary Paweł Kowalczyk

Abstract

This diploma thesis includes two parts: 1. Theoretical part. 2. The practical part. In the theoretical part are presented general information about the natural gas. This chapter presents a chronological components for gas distribution system. There is also describe the design, construction, method of operation, assembly technology, types and ranges of devices. This section also describes ways to calculate demand for gas as well as the method for selecting the diameter pipelines. The second part of diploma thesis presents the design of a medium pressure gas pipeline, which is powered from the gas metering-reducing station I ° in Strubiny Village, and which is supplying the natural gas to the office buildings and warehouses belonging to ILS Logistic Center in Zakroczym City. This part of the above pipeline will be built on the basis of two projects for a middle-pressured gas network and with one project for a gas connection. In this chapter there is also analyzed the size of the diameter of the each part of pipeline (based on the calculations) that is dedicated for one industrial recipient - Logistics Center ILS and also, in case of expansion, selection of diameters for the foreseeable future possible developments of the pipelines to new customers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cezary Paweł Kowalczyk (FCEMP) Cezary Paweł Kowalczyk,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla osiedla domów mieszkalno-usługowych
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: paliwo gazowe, siec gazowa, dobór średnic, zapotrzebowanie na gaz, gazomierz, reduktor, obliczenia instalacji gazowej
Keywords in English
Key words: gas fuel, gas networks, the diameter choice, demand for natural gas, gas meters, gas regulators, calcultion of gas installations.
Abstract in Polish
Prezentowana praca inżynierska składa się z dwóch części: 1.Część teoretyczna. 2.Część praktyczna. W części teoretycznej przedstawione są ogólne wiadomości o paliwie gazowym. Rozdział ten przedstawia w sposób chronologiczny elementy służące do dystrybucji gazu. Opisana jest budowa, sposób działania, technologia montażu, rodzaje oraz zakresy pracy urządzeń. Część ta zawiera również opis sposobów obliczania zapotrzebowania na gaz jak i metody doboru średnic gazociągów. Część druga projektowa przedstawia sieć gazową średniego ciśnienia zasilaną ze stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I° w miejscowości Strubiny i doprowadzającą paliwo gazowe do budynków magazynowo–biurowych Centrum Logistycznego ILS w Zakroczymiu. Odcinek ten zostanie wybudowany na podstawie dwóch projektów sieci gazowej średniego ciśnienia oraz jednego projektu przyłącza gazu. W rozdziale tym przeanalizowana została kwestia doboru średnic (w oparciu o obliczenia) dla projektowanej sieci gazowej zasilającej jednego odbiorcę przemysłowego - Centrum Logistyczne ILS oraz dobór średnic dla przewidywanych w przyszłości możliwych kierunków rozwoju gazociągu.
File
  • File: 1
    Praca Inzynierska Cezary Kowalczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11471

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6b5f09d6c0eb43b98c639d77ac5186be/
URN
urn:pw-repo:WUT6b5f09d6c0eb43b98c639d77ac5186be

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page