Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of a reinforced concrete construction of a multi-family residential building

Joanna Lechniak

Abstract

The thesis presents the calculation of structural elements of a reinforced concrete building located at ul. Krasickiego in Warsaw. The architectural design of the building was made available from the design office Kulczyński Architekt. The building has four floors - 3 aboveground floors, mezzanine and one underground floors. On the underground floor there is a garage and storage rooms. The work has been divided into two parts; the first part is the theoretical part. Describes of concrete properties such as compressive strength, shrinkage of concrete, creep and a describes of slab reinforcement design, take into account punching shear and cracking. In the following part, shows design assumptions, project adaptation and technical description of the building. The calculation of the building is a fundamental part of the engineering thesis. Presented is a collection of building loads and calculations and dimensioning of selected reinforced concrete construction elements: stairs, slabs, beams, columns and pad foundation. Calculations for the floor slab were carried out using the Autodesk Robot Structural Analysis Professional program while the remaining elements are based on the analytical method based on European standards and auxiliary literature. Based on the results of analytical calculations and the Autodesk Robot Structural Analysis Professional program, drawings of the analyzed elements were made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Lechniak (FCE) Joanna Lechniak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt żelbetowej konstrukcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Supervisor
Julia Wróblewska (FCE/ICE) Julia Wróblewska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
115+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5305
Reviewers
Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Julia Wróblewska (FCE/ICE) Julia Wróblewska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
budynek mieszkalny, konstrukcja żelbetowa, płyta żelbetowa, belka żelbetowa, słup żelbetowy, stopa fundamentowa.
Keywords in English
residential building, reinforced concrete structure, reinforced concrete slab, reinforced concrete beam, reinforced concrete column, pad foundation.
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej przedstawiono obliczenia elementów konstrukcyjnych budynku wielorodzinnego żelbetowego, zlokalizowanego przy ul. Krasickiego w Warszawie. Projekt architektoniczny budynku został udostępniony przez biuro projektowe Kulczyński Architekt. Budynek jest czterokondygnacyjny - 3 kondygnacje nadziemne oraz antresola i jedna kondygnacja podziemna. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowany jest garaż oraz pomieszczenia lokatorskie. Praca została podzielona na dwie części, pierwsza część jest częścią teoretyczną. Przedstawiono opis właściwości betonu takich jak wytrzymałość na ściskanie, skurcz, pełzanie oraz opis projektowania zbrojenia płyty, uwzględnienia przebicia i zarysowania. W dalszej części przedstawiono założenia projektowe, adaptację projektu oraz opis techniczny budynku. Zasadniczą częścią pracy inżynierskiej są obliczenia budynku. Przedstawiono zebranie obciążeń budynku oraz obliczenia i wymiarowanie wybranych żelbetowych elementów konstrukcyjnych: schodów, płyty, belki, słupa oraz stopy fundamentowej. Obliczenia dla płyty stropowej przeprowadzono za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional, natomiast pozostałych elementów metodą analityczną na podstawie norm europejskich oraz literatury pomocniczej. Na podstawie wyników obliczeń analitycznych oraz z programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional, wykonano rysunki analizowanych elementów.
File
  • File: 1
    praca_inż.-Lechniak_Joanna-266595.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31093

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6b354e49366746329cb81bfd0bb1aea0/
URN
urn:pw-repo:WUT6b354e49366746329cb81bfd0bb1aea0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page