Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

exhibition pavilion

Józef Kuraszkiewicz

Abstract

Tematem opracowania jest projekt pawilonu wystawienniczego, przeznaczonego głównie do ekspozycji rzeźby. Projekt jest próbą aktywizacji życia w parku przy ul. Nowy Świat i przy Stawie Centralnym. Czynnik przyrodniczy zachęca do otwarcia się zabudowy na roślinność parku. Rezultatem jest opracowanie takiej przestrzeni wystawienniczo - gastronomicznej, która w połączeniu z przestrzenią publiczną parku otwiera się na malowniczy widok Parku Centralnego, sprzyja integracji mieszkańców Żyrardowa i tworzeniu się kontaktów międzyludzkich. Projektowany pawilon wystawowy otwiera się na park i Staw zapewniając widok użytkownikom pawilonu na piękne zielone obszary, a także dzięki zielonemu dachowi i odbiciom zieleni w szklanej ścianie frontowej, płynnie wtapia się w zieleń parku. Wystawy w pawilonie skierowane są zarówno do mieszkańców Żyrardowa jak i do wszystkich chętnych chcących obejrzeć wystawę nawet z innych miast i krajów. Pomysłem na kształt pawilonu jest krzywizna złotej spirali, zbliżonej kształtem do spirali Fibonacciego. Jest ona bardzo związana ze światem sztuki i natury. Jej główną cechą jest to, że rozwija się wokół stałego punktu (zwanego biegunem spirali) zwiększając odległość od niego. Każda półprosta wychodząca ze środka spirali przecina każdy jej zwój pod tym samym kątem. Spirala jest figurą samopodobną, tzn. że dowolny jej fragment odpowiednio powiększony (lub pomniejszony) pokrywa się z pewnym innym jej fragmentem (taką własność mają też fraktale). To właśnie samo podobieństwo tłumaczy, dlaczego taka a nie inna spirala pojawia się na muszlach. Wraz ze wzrostem ciała mięczaka powiększa się również muszla, która go chroni. Organizm staje się coraz większy, ale wciąż zachowuje swój pierwotny kształt. Muszla zachowuje się podobnie. W pawilonie wystawiane będą przede wszystkim rzeźby, dlatego został on tak zaprojektowany, aby rzeźby mogły być podziwiane ze wszystkich stron. Rzeźba jest to jedyne dzieło sztuki które można podziwiać z różnych stron i zawsze wygląda inaczej. Takie podziwianie umożliwiają dwie rampy zbiegające się w biegunie spirali.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Józef Kuraszkiewicz (FA) Józef Kuraszkiewicz,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Pawilon wystawienniczy w Żyrardowie
Supervisor
Magdalena Staniszkis (FA/DFAUD) Magdalena Staniszkis,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001381/L
Reviewers
Mirosław Orzechowski (FA) Mirosław Orzechowski,, Faculty of Architecture (FA) Magdalena Staniszkis (FA/DFAUD) Magdalena Staniszkis,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Pawilon, wystawa, Żyrardów, złota spirala
File
  • File: 1
    246083_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10882

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6aea28753bb242e0b3a11c80b37a333e/
URN
urn:pw-repo:WUT6aea28753bb242e0b3a11c80b37a333e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page