Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Artificial intelligence in medicine – an algorithm that automatically detects potential pneumonia cases

Wojciech Szczęsny

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Szczęsny (FM) Wojciech Szczęsny,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Sztuczna inteligencja w medycynie - algorytm automatycznego wykrywania potencjalnych przypadków zapalenia płuc
Supervisor
Zofia Łabęda-Grudziak (FM/IACR) Zofia Łabęda-Grudziak,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Sztyber (FM/IACR) Anna Sztyber,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Zofia Łabęda-Grudziak (FM/IACR) Zofia Łabęda-Grudziak,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
konwolucyjne sieci neuronowe, głębokie uczenie, widzenie maszynowe
Keywords in English
convolutional neural network, deep learning, computer vision
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34088

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6abb71f068034e5d854ddcfd3ce3d36e/
URN
urn:pw-repo:WUT6abb71f068034e5d854ddcfd3ce3d36e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page