Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of drug resistance in Streptococcus pyogenes strains, originating from non-invasive infections from National Medicines Institute collection from 2014

Magdalena Dorota Chlebicka

Abstract

Streptococcus pyogenes are β-haemolytic streptococci, classified to the so called GAS group according to the presence of the Lancefield's antigen. They cause almost 700 million infections every year, which include pharyngitis, impetigo, eryspielas and more serious diseases associated with the life threathening outcomes such as necrotizing fasciitis or streptococcal toxic shock syndrome (STSS). They also trigger numerous sequelae related to previous infections, such as glomerulonephritis or rheumatic fever. During treatment, the use of the right drug at the right dose is very important, especially due to the increase of resistance to antibiotics. To date, all strains of S. pyogenes have been sensitive to penicillin, but they exhibit resistance to macrolide antibiotics and tetracyclines. Therefore, a continuous analysis of drug resistance to these antibiotics is so important. In this work S. pyogenes strains isolated from patients with non-invasive infections in 2014 were a subject of an analysis of resistance to penicillin, erythromycin and clindamycin. The strains underwent minimal inhibitory concentration analysis using microdillution method and resistance phenotype analysis using double disc diffusion method. Detection of macrolide and tetracycline resistance genes was performed using the PCR, and emm typing was determined by sequencing of the emm gene fragment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Dorota Chlebicka (FC) Magdalena Dorota Chlebicka,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Analiza lekooporności w szczepach Streptococcus pyogenes, pochodzących z zakażeń nieinwazyjnych, z kolekcji Narodowego Instytutu Leków z roku 2014
Supervisor
Joanna Żylińska-Urban (FC/CDSB) Joanna Żylińska-Urban,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Milner-Krawczyk (FC/CDSB) Małgorzata Milner-Krawczyk,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Joanna Żylińska-Urban (FC/CDSB) Joanna Żylińska-Urban,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Streptococcus pyogenes, infekcje nieinwazyjne, lekooporność, białko M, typowanie emm
Keywords in English
Streptococcus pyogenes, non-invasive infections, drug resistance, M protein, emm typing
Abstract in Polish
Bakterie Streptococcus pyogenes są β-hemolizującymi paciorkowcami, nazywanymi często GAS od angielskiego określenia „Group A Streptococcus” na podstawie występowania specyficznego antygenu A wg Lancefield. Powodują one prawie 700 milionów zachorowań rocznie, do których zaliczają się: angina, liszajec, róża, a także poważniejsze choroby bezpośrednio zagrażające życiu, takie jak martwicze zapalenie powięzi lub paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego (STSS). Wywołują one również liczne, powiązane z wcześniejszymi infekcjami, powikłania, jak kłębuszkowe zapalenie nerek lub gorączka reumatyczna. W trakcie terapii zastosowanie właściwego leku, w odpowiedniej dawce jest bardzo istotne, szczególnie w związku ze wzrastającą opornością wielu bakterii na antybiotyki. Do tej pory wszystkie szczepy S. pyogenes wykazują wrażliwość na penicylinę, jednak mają one dość dużą oporność na antybiotyki makrolidowe i tetracykliny. Dlatego tak ważna jest ciągła analiza lekooporności na te antybiotyki. W tej pracy przeprowadzono analizę oporności bakterii S. pyogenes, wyizolowanych w 2014 roku od pacjentów z infekcjami nieinwazyjnymi, na penicylinę, erytromycynę i klindamycynę. Do oznaczeń najmniejszego stężenia hamującego wzrost użyto metody mikrorozcieńczeń, a analizę fenotypu oporności wykonano metodą krążkową. Do wykrywania genów oporności na makrolidy i tetracykliny użyto techniki PCR, a do wyznaczania serotypu (allelu genu emm kodującego białko M) użyto PCR i sekwencjonowania.
File
  • File: 1
    praca_inż.-Chlebicka_Magdalena-276124.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28161

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6ab903b44fc84e7fb5586e46b82a3669/
URN
urn:pw-repo:WUT6ab903b44fc84e7fb5586e46b82a3669

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page