Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mortgage as a real estate financing instrument on the example of offers from selected banks

Natalia Rosłaniec

Abstract

This diploma thesis of descriptive character is about mortgage used to finance residential real estate. The aim of the work is to show significant impact of the mortgage on the real estate market. The work explains the basic issues related to the credit and presents the conditions the bank draws attention to while granting the credit. Concepts related to the real estate market are also characterized. The work analyzes statistical data from particular years about both the credit and housing market. The culmination of the diploma thesis is the comparison of bank offers and selection of the best credit offer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Rosłaniec (FASS) Natalia Rosłaniec,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Kredyt hipoteczny jako instrument finansowania nieruchomości na przykładzie ofert wybranych banków
Supervisor
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
kredyt, kredyt hipoteczny, bank, system bankowy, rynek nieruchomości, mieszkanie, oferta
Keywords in English
credit, mortgage, bank, bank system, real estate market, flat, offer
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa o charakterze opisowym, dotyczy kredytu hipotecznego wykorzystywanego na finansowanie nieruchomości mieszkalnej. Celem pracy jest wykazanie znaczącego wpływu kredytu hipotecznego na rynek nieruchomości. W pracy wyjaśniono podstawowe zagadnienia związane z kredytem oraz przedstawiono warunki, którymi kieruje się bank przy udzieleniu kredytu. Scharakteryzowano również pojęcia związane z rynkiem nieruchomości. W pracy przeanalizowano dane statystyczne z poszczególnych lat dotyczące zarówno rynku kredytowego jak i mieszkaniowego. Zwieńczeniem pracy dyplomowej jest porównanie ofert bankowych i wybranie najkorzystniejszej propozycji kredytowej.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_Natalia_Rosłaniec.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34583

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6aae3886bb1448889ebb87512ba45dcf/
URN
urn:pw-repo:WUT6aae3886bb1448889ebb87512ba45dcf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page