Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Residential building superstructure project

Mateusz Olszewski

Abstract

The subject of the Engineering thesis is the design of the superstructure of the hotel building located in Płock at 38 Jachowicza Street together with the specification of the scope of the required repair and modernization works. The first part of the work presents a technical description of the building and an assessment of the technical condition of its elements. The design part includes checking the load capacity of the existing structural elements of the building, which operating conditions will change as a result of the superstructure. This concerns the Klein ceiling and inter-window pillars on the lowest floor. For the Klein ceiling, the method of reinforcement of the floor beams has been specified. The dimensioning of the newly designed elements includes the staircase structure, reinforced concrete ceiling and roof truss structure. Architectural drawings, i.e. projections and cross-sections of the building after the superstructure, as well as structural drawings of the newly designed building elements were attached to the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Olszewski (FCEMP) Mateusz Olszewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt nadbudowy budynku mieszkalnego
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
nadbudowa, renowacja, modernizacja
Keywords in English
superstructure, renovation, modernization
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt nadbudowy budynku hotelu zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Jachowicza 38 wraz z określeniem zakresu wymaganych prac remontowo-modernizacyjnych. W pierwszej części pracy przedstawiono opis techniczny budynku oraz ocenę stanu technicznego jego elementów. Część projektowa zawiera sprawdzenie nośności istniejących elementów konstrukcyjnych budynku, których warunki eksploatacji zmienią się w wyniku nadbudowy. Dotyczy to stropu Kleina oraz filarków międzyokiennych na najniższej kondygnacji. Dla stropu Kleina określony został sposób wzmocnienia belek stropowych. Wymiarowanie nowoprojektowanych elementów obejmuje konstrukcję schodów, stropu żelbetowego oraz konstrukcję więźby dachowej. Do pracy dołączono rysunki architektoniczne tj. rzuty i przekroje budynku po nadbudowie oraz rysunki konstrukcyjne nowoprojektowanych elementów budynku.
File
  • File: 1
    268417_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33764

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6a8ba9ab71454e37938531d57bdb2b5e/
URN
urn:pw-repo:WUT6a8ba9ab71454e37938531d57bdb2b5e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page