Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Internet of Things project by the example of driver information system about approaching privileged vehicles

Oskar Gąsior

Abstract

The main aim of the study was increasing a chance of survival of people who need an urgent medical care by shortening the time of arrival of privileged vehicles to the place of the accident. On this basis a technological project and a business plan were created. The research conducted in the second chapter presents the scale of the problem related to the time of arrival of privileged vehicles and showed the sense of developing the project. On the basis of the analysis, the most important enterprise problem was identified, which is the high competition from autonomous cars, and therefore the need of quick implementation of the solution. The main goal of the technology project was to determine the direction of further development of the product possible to be implemented in passenger cars. The final product of the Company will be built based on the Internet of Things model that was created. Designed enterprise, which offered product is the system for early drivers warning about an oncoming privileged vehicle is to bring profit after two years of operation. The original structure of the Company provides for the employment of two board members who will be the main shareholders and three programmers. The programmers’ goal in the first year of operation is to adapt the design to passenger cars and carry out tests of product functioning in urban conditions. The business plan, which was developed in the fourth chapter, shows that the Company will generate profit after 15 or 21 months, depending on the unit price determined. The greatest advantage and in the same time disadvantage of the client of the Company is its size. Signing a contract to implement the system in one car model will fully reimburse the costs incurred by the company for its development. However, there is a high risk related to the time needed to obtain the first income, which affects the risk of bankruptcy. The business plan assumes that the first revenues will be achieved in the thirteenth month of the Company's operations. The effect achieved in this work does not directly affect the chances of survival of people in need of urgent medical assistance, but it brings closer the creation of a working system that can contribute to this. The time that will be saved by the introduction of the system will be known after the implementation of the system in a significant part of cars in the world, and thus at least after several years of the Company's operation. Currently, the possible impact of the system has been estimated by drivers of privileged vehicles in Warsaw who claim that it will shorten the travel time by 25 percent.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oskar Gąsior (FPE) Oskar Gąsior,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt internetu rzeczy na przykładzie systemu informowania kierowców o pojazdach uprzywilejowanych
Supervisor
Robert Wojtachnik (FPE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Robert Wojtachnik (FPE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Internet rzeczy, zespół ratownictwa medycznego, Python, pojazdy uprzywilejowane.
Keywords in English
Internet of Things, medical emergency team, Python, privileged vehicles.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zwiększenie szans na przeżycie osób potrzebujących nagłej pomocy lekarskiej poprzez skrócenie czasu dojazdu pojazdów uprzywilejowanych na miejsce zdarzenia. Badania przeprowadzone w rozdziale drugim przedstawiają skalę problemu związanego z czasem dojazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz wykazały sensowność rozwijania projektu. Na podstawie analizy zidentyfikowany został najważniejszy problem przedsiębiorstwa jakim jest duża konkurencja ze strony samochodów autonomicznych, a w związku z tym konieczność szybkiej implementacji rozwiązania. Głównym celem projektu technologicznego było wyznaczenie kierunku dalszego rozwoju produktu możliwego do implementacji w samochodach osobowych. Stworzony został model Internetu rzeczy, na podstawie którego zbudowany zostanie ostateczny produkt Spółki. Zaprojektowane przedsiębiorstwo, którego oferowanym produktem jest system do wczesnego ostrzegania kierowców o nadjeżdżającym pojeździe uprzywilejowanym ma przynieść zysk po dwóch latach działalności. Zadaniem programistów w pierwszym roku działalności jest dostosowanie projektu do samochodów osobowych oraz przeprowadzenie testów funkcjonowania produktu w warunkach miejskich. Z biznesplanu, który został rozwinięty w rozdziale czwartym wynika, że Spółka przyniesie zysk po 15 lub po 21 miesiącach, w zależności od ustalonej ceny jednostkowej. Największą zaletą i jednocześnie wadą klienta Spółki jest jego wielkość. Podpisanie umowy na zaimplementowanie systemu w jednym modelu auta w pełni zwróci koszty poniesione przez Spółkę w celu jego rozwoju. Istnieje jednak duże ryzyko związane z czasem potrzebnym na uzyskanie pierwszych przychodów, co wpływa na ryzyko bankructwa. W biznesplanie przyjęto, że pierwsze przychody zostaną osiągnięte w trzynastym miesiącu działalności Spółki. Efekt osiągnięty w niniejszej pracy nie wpływa bezpośrednio na zwiększenie szans na przeżycie osób potrzebujących nagłej pomocy lekarskiej, jednak przybliża do stworzenia działającego systemu, który może się do tego przyczynić. Czas, jaki zostanie zaoszczędzony przez wprowadzenie systemu będzie znany po implementacji systemu w znaczącej części samochodów na świecie, a więc co najmniej po kilku latach funkcjonowania Spółki. Obecnie możliwy wpływ systemu został oszacowany przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Warszawie, którzy twierdzą, że skróci on czas dojazdu o 25 procent.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_-_Oskar_Gąsior.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35230

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6a7c7563911e49aea362b214419109fc/
URN
urn:pw-repo:WUT6a7c7563911e49aea362b214419109fc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page