Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rehabilitation software using a force platform

Paweł Andrzej Sikorski

Abstract

This thesis has been created in collaboration with Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. This institution has provided AMTI AccuSway Plus force platform for use. The goal was to create software allowing usage of this device to measure laterality within patients. It is defined as natural preference for usage of limbs on one side of body. It can result in uneven body weight distribution. Reason for these measurements, currently used method and its downsides have been described in this paper. Principle of operation, interpretation of received data and its further usage in given task have been explained in this paper. All required formulas have been also described. All given information makes sufficient basis for creation of new software. Application project and its diagrams have been shown in following chapters of this thesis. In order to ensure intuitiveness for end user, design has been consulted with staff of mentioned institution. Unity, a popular graphics engine, has been used in creation process. It provides broad utility set allowing visualisation of collected data. It also simplifies future development and changes. All problems encountered while working on application have been described in summary of this thesis. Suggestions for further expansion of created system and potential use of force platforms in other rehabilitation tasks has been also described. It is important to mention that currently there is lack of any software, other than one provided by manufacturer, that would allow usage of force platforms. Lack of any personalized solutions could be the main reason for low popularity of said devices.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Andrzej Sikorski (FM) Paweł Andrzej Sikorski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Aplikacja do rehabilitacji wykorzystująca platformę dynamometryczną
Supervisor
Sławomir Paśko (FM/IMPh) Sławomir Paśko,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Paśko (FM/IMPh) Sławomir Paśko,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Robert Sitnik (FM/IMPh) Robert Sitnik,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
rehabilitacja, lateralizacja, platforma dynamometryczna, AMTI, AccuSway Plus
Keywords in English
rehabilitation, laterality, force platform, AMTI, AccuSway Plus
Abstract in Polish
Praca została stworzona we współpracy z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przy wykorzystaniu udostępnionej przez placówkę platformy dynamometrycznej AccuSway Plus firmy AMTI. Celem pracy było stworzenie oprogramowania pozwalającego na użycie tego urządzenia do pomiaru lateralizacji u pacjentów. Jest to naturalna preferencja wykorzystania kończyn po jednej stronie ciała, co może skutkować nierównym rozkładem ciężaru ciała. W pracy został bliżej przedstawiony powód przeprowadzania tych pomiarów, aktualnie wykorzystywana metoda oraz jej wady. W pracy została dokładnie opisana zasada działania platformy dynamometrycznej, metoda odbioru i interpretacji dostarczanych danych oraz sposób ich wykorzystania w wyznaczonym zadaniu. Zostało również przedstawione wyprowadzenie równań, stworzonych na potrzeby tej pracy. Przedstawione objaśnienia stanowią wystarczającą podstawę do stworzenia nowego oprogramowania. W kolejnych częściach pracy przedstawiono również projekt i schematy działania aplikacji. Sposób działania oraz wygląd były konsultowane z pracownikami placówki, z którą współpracowano. Miało to na celu zapewnienie jak największej łatwości korzystania z dostarczonego oprogramowania. Aplikacja została wykonana przy wykorzystaniu popularnego silnika graficznego Unity. Dostarcza on szeroki zbiór narzędzi pozwalających na wizualizację danych zbieranych podczas pomiarów. Ułatwia on też wprowadzanie zmian do istniejącej aplikacji i jej rozbudowę. W podsumowaniu pracy zawarto opis problemów napotkanych podczas tworzenia przedstawionego oprogramowania. Znajdują tam się też propozycje rozbudowy systemu oraz potencjalne zastosowania platformy dla innych celów rehabilitacyjnych. Należy podkreślić, że aktualnie brak innych programów, wykorzystujących platformy dynamometryczne, niż te dostarczone przez producenta. Może to być głównym powodem dla ich stosunkowo małej popularności.
File
  • File: 1
    Praca_inz_276769.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34052

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6a57c06590094acaadad27f3cfcac479/
URN
urn:pw-repo:WUT6a57c06590094acaadad27f3cfcac479

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page