Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a system supporting the process of continous improvement of an IT company

Łukasz Szczerbiński

Abstract

This thesis is focused on designing the system which supports the process of continous improvement of an IT company, which addresses main observed issues of the company related with: • The need of adjusting company to the continously changing IT industry; • The need of optimizing internal processes of the company and increasing the efficiency of business tools used; • The need of increasing eployees satisfaction; • Improvement of the eployers picture on the IT market due to the increasing demand of emplyees which exceeds the demand. In conjunction with observed issues of the examined company, thesis’s author prepared a project of the system which engages all of the company’s eployees in seeking optimalizations in all of the business areas. The main elements of the thesis are: • Analysis of the current state of company carried out with the usage of SWOT/TOWS analysis and Zachman’s framework; • Project of the system supporting the process of continous improvement of IT company including: system’s requirements description, flow charts, User Stories and acceptance criteria; • Project of the user’s interface prepared in Axure RP 8; • Project delivery plan including: project’s schedule, human resource involvement schedule, project’s budget; • Financial and business evaluation of the project’s results for the analysis of the profitability of the system’s implementation in the context of company’s business goals.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Szczerbiński (FPE) Łukasz Szczerbiński,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt systemu wspierającego proces ciągłego doskonalenia organizacji z branży informatycznej
Supervisor
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Robert Wojtachnik (FPE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
system informatyczny, proces ciągłego doskonalenia, agile, projektowanie, interfejs użytkownika, user experience
Keywords in English
information system, IT, continous improvement process, agile, IT design, user interface, user experience
Abstract in Polish
Niniejsza praca skupia się na zaprojektowaniu systemu wspierającego proces ciągłego doskonalenia organizacji z branży informatycznej, który jest odpowiedzą na zaobserwowane problemy przedsiębiorstwa związane z: • Potrzebą dostosowania organizacji do ciągle zmieniającego się rynku IT; • Potrzebą optymalizacji wewnętrznych procesów organizacji oraz poprawy wydajności wykorzystywanych narzędzi; • Potrzebą zwiększenia zadowolenia pracowników z pracy w organizacji; • Poprawą wizerunku pracodawcy na rynku w związku z rosnącym popytem na pracowników przewyższającym podaż w branży IT. W związku z zaobserwowanymi problemami badanego przedsiębiorstwa autor pracy przygotował projekt systemu informatycznego, który angażuje wszystkich pracowników firmy w poszukiwanie usprawnień we wszystkich obszarach działalności firmy. Do głównych elementów pracy należą: • Analiza stanu obecnego przedsiębiorstwa przeprowadzona z wykorzystaniem analizy SWOT/TOWS oraz siatki Zachmana; • Projekt systemu wspierającego proces ciągłego doskonalenia organizacji w tym: opis wymagań systemu, modele przepływów w systemie, User Story oraz kryteria akceptacji; • Projekt interfejsu użytkowników aplikacji wykonany w narzędziu Axure RP 8; • Plan realizacji projektu w tym: harmonogram realizacji projektu, plan zaangażowania zasobów, kosztorys projektu; • Finansowa i biznesowa ewaluacja rezultatów realizacji projektu w celu analizy opłacalności wdrożenia w kontekście celów biznesowych organizacji;
File
  • File: 1
    Łukasz_Szczerbiński_-_praca_inżynierska_-_do_wgrania.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34232

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6a5728b0c55f4d00a962c8572239beac/
URN
urn:pw-repo:WUT6a5728b0c55f4d00a962c8572239beac

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page