Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the structure and attempt to modify the gearbox to the car Daewoo Lanos 1.6

Tomasz Norbert Sulejewski

Abstract

The purpose of this work is the analysis of engineering design and attempt to modify the gearbox to the car Daewoo Lanos 1.6-liter, engine 16V 78 kW. This car belongs to the C-segment of cars. This Modification of gearbox consist on an increase the number of gears from five to six. At the beginning of this work briefly the selected models of cars belonging to the C-segment one summarized. Later in this work compares the drive system used in the exemplary vehicle with a drive systems used in other cars in this segment. Then in the next chapter is presented the description of the exemplary car, which summarizes the main technical data also is presented the description of the drive system used in this model. Included also are the external characteristics of the 1.6 16V engine. Then described in details the gearbox of exemplary car, with a detailed description of its structure. Made this description facilitated the disassembly of the exemplary gearbox. The Annex 1 contains photos from dismantling the gearbox. This gearbox is quite typical for a car with front-locked transmition system. This gearbox has a clutch shaft and main shaft and it is integrated with the main transmission and differential. Further in this work are illustrated the traction calculations and traction characteristics of exemplary car. However, in the next chapter presents the traction calculation of a car with a six-speed gearbox. The calculations were performed for three variants of six-speed gearbox which was chosen because of the methods of modifications. After doing these traction calculations the best solution was chosen becouse of regarding traction and ease to carry out this modifications. In the next chapter the basic parameters of gear were calculated for all gears in six-speed gearbox, and checking the strength of gears was made by the checking program and the results are provided in Annex 2. At the end a preliminary draft was made for modified gearbox. Featured six-speed gearbox assembly drawing for the examplary car.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Norbert Sulejewski (FACME) Tomasz Norbert Sulejewski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza konstrukcji i próba modyfikacji skrzyni biegów do samochodu osobowego DAEWOO Lanos 1.6
Supervisor
Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Andrzej Wąsiewski (FACME/IV) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Wąsiewski (FACME/IV) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Hubert Sar (FACME/IV) Hubert Sar,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Układ napędowy samochodu 2. Obliczenia trakcyjne 3. Modyfikacja skrzyni biegów 4. Wytrzymałość przekładni zębatych
Keywords in English
1. Power transmition system 2. Traction calculations 3. Modyfication of gearbox 4. The strenght of gears
Abstract in Polish
Celem tej pracy inżynierskiej jest analiza konstrukcji i próba modyfikacji skrzyni biegów do samochodu DAEWOO Lanos z silnikiem 1.6 16V o mocy 78 kW. Samochód ten należy do segmentu C samochodów osobowych. Modyfikacja skrzyni biegów polega na zwiększeniu liczby biegów z pięciu do sześciu. Na początku tej pracy skrótowo przedstawiono wybrane modele samochodów należących do segmentu C. W dalszej części pracy porównano układ napędowy stosowany w samochodzie wzorcowym z układami napędowymi stosowanymi w innych samochodach tego segmentu. Następnie w kolejnym rozdziale dokonano opisu samochodu wzorcowego, czyli zestawiono podstawowe dane technicznych, przedstawiono opis układu napędowego stosowanego w tym modelu. Załączono również charakterystykę zewnętrzną silnika 1.6 16V. Następnie przedstawiono szczegółowo skrzynie biegów samochodu wzorcowego, wraz z dokładnym opisem jej konstrukcji. Wykonanie tego opisu ułatwił demontaż wzorcowej skrzyni biegów. W Załączniku 1 zamieszczono zdjęcia z demontażu tej skrzyni. Skrzynia ta jest dość typowa jak dla samochodu z przednim zblokowanym układem napędowym. Posiada wałek sprzęgłowy i wałek główny i jest zespolona z przekładnią główną i mechanizmem różnicowym. Dalej przedstawiono charakterystyki trakcyjne dla samochodu wzorcowego. Natomiast w kolejnym rozdziale zaprezentowano obliczenia trakcyjne samochodu z sześciobiegową skrzynią. Obliczenia te wykonano dla trzech wariantów jakie wybrano ze względu na przyjęte sposoby modyfikacji. Po wykonaniu tych obliczeń wybrano najlepsze rozwiązanie ze względów trakcyjnych i łatwości przeprowadzenia modyfikacji. W następnym rozdziale dokonano obliczeń podstawowych parametrów kół zębatych wszystkich biegów sześciobiegowej skrzyni oraz dokonano sprawdzenia wytrzymałościowego kół zębatych za pomocą programu sprawdzającego, a wyniki zamieszczono w Załączniku 2. Na końcu wykonano wstępny projekt zmodyfikowanej skrzyni. Zamieszczono rysunek złożeniowy sześciobiegowej skrzyni dla samochodu wzorcowego.
File
  • File: 1
    T.S.Praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9731

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6a500c7b90f8418db341144f248c4968/
URN
urn:pw-repo:WUT6a500c7b90f8418db341144f248c4968

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page