Highly Eflicient Application Servers

Grzegorz Mroziewicz

Abstract

The performance of application server becomes primary and substantial goal while attempting to handle heavy workload. The C1OK Problem describes ma ny aspects related to efficiency of mechanisms used in construction of servers if they are applied to serve thousands of clients connections. For many elements can be considered in improving performance, the following three seem to be particularly important: performing I/O operations, threads usage, and memory management. This work brings a comparison between the performance of the following mechanisms related to I/O operations: select, poll, epoll, Completion Ports, APC, Java New 10 Package, Java Async IQ Package. Usage of inultith reacting model has been considered in search of high performance, including user level managed thread pool and system thread pool. The last part raises issnes of memory management including standard allocators, memory pooling and de scribes influence of automatic garbage collection (on Java example) compared to standard dęallocatiou teçhniql4es. The main goal of presented work was to implement and conduct cross-platform and cross-language tests of reselected mechanisms utilizable in creating highly efficient servers.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Grzegorz Mroziewicz (FEIT / IN)
Grzegorz Mroziewicz,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishHiperwydajne Serwery Aplikacyjne
Supervisor Artur Krystosik (FEIT / IN)
Artur Krystosik,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000882
Keywords in Polishserwer, testy wydajności, operacje wejścia-wyjścia, wielowątkowość, zarządznie pamięcią, garbage collector
Keywords in Englishserver, performance tests, io operations, multithreading, memory management, garbage collector
Abstract in PolishWydajność serwera aplikacji staje się kluczową kwestią w przypadku dużego ob ciążenia i obsługi tysiący połączeń jednocześnie. C1OK Problem dotyczy wielu aspektów związanych w budową wydajnego serwera Efektywna implementacja wynaga zwrócenia szczególnej uwagi na sposób wykonywania operacji I/O, uży cia wątków oraz zarządzania pamięcią. W pracy porównana została wydajność następujących mechanizmów związanych z operacjami I/O: select, poll epoli, Completion Ports, Java New IQ Package, Java Async IQ Packa9e. Poruszone zostaly kwestie użycia wątków w celu pochúesienia wydajności, w tym puli wąt ków zarządzanej z poziomu użytkownika oraz systemowej. W ostatniej części rozważone zostało standardowe użycie alokatorów, wykorzystanie pul pamięci oraz wpływ mechanizmu automatycznego odśmiecania (na przykładzie Javy). Głównym celem zaprezentowanej pracy było zaimplementowanie i przeprowa dzenie testów wybranych mechanizmów pozwalających określić ich przydatność do budowy serwera o wysokiej wydajności.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?